Analiza zmian poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce w latach 2006–2016

CC BY-SA Logo DOI

Prowadzenie polityki regionalnej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju nakazują jednostkom samorządu terytorialnego w Polsce przepisy prawa. Tworząc regionalne strategie rozwoju, władze samorządowe mogą preferować określone aspekty rozwoju społeczno-ekonomicznego uwzględniające uwarunkowania środowiskowo-gospodarcze, ale mają także obowiązek implementowania elementów wynikających z koncepcji zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania jest określenie stopnia zmian w poziomie zrównoważonego rozwoju poszczególnych powiatów w Polsce w okresie 2005–2016 w ujęciu ogólnym oraz w obszarach ładu gospodarczego, instytucjonalno-politycznego, środowiskowego i społecznego.

 

In Poland, the need to implement regional policy by local government units in accordance with sustainable development principles results directly from the rules of law. Taking into account specific environmental and economic conditions in individual regions, local authorities, having the right to give preference to different aspects of socio-economic development when creating regional strategies of regional development, are obliged to implement the concept of sustainable development in those strategies. The aim of the article is to specify the degree of changes in the level of sustainable development in individual districts in Poland in the years 2005-2016 in general and in the area of economic, environmental, social as well as institutional and political order.

Tytuł
Analiza zmian poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce w latach 2006–2016
Twórca
Czyżycki Rafał ORCID 0000-0003-4828-1887
Słowa kluczowe
zrównoważony rozwój; wielowymiarowa analiza statystyczna; region; sustainable development; multidimensional statistical analysis; region
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/epu.2018.133/1-07
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 4 (133) t. 1, s. 81-93
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia1 paź 2021, 11:37:17
Data mod.3 mar 2022, 09:52:21
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0