Diagnoza zakresu ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa polskie

CC BY

W diagnozie zakresu ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa polskie przeprowadzono badania własne z wykorzystaniem założeń modelu V. Beattie, B. McInnesa i S. Fearnley. Badaniu poddano zawartość informacyjną podstawowego i najszerzej wykorzystywanego raportu narracyjnego, jakim jest sprawozdanie z działalności trzech spółek sektora spożywczego. Uzyskane wyniki odniesiono do wyników badań innych autorów w zakresie analizy treści zapoczątkowanych w praktyce przedsiębiorstw polskich raportów zintegrowanych oraz wybranych aspektów systematycznie prowadzonego badania SEG z wykorzystaniem GES Risk Rating®. Analiza studiów przypadków pozwoliła na pozytywną ocenę prezentowanych treści oraz w przypadku raportów zintegrowanych – zgodności z zasadami nadrzędnymi. Inny obraz rysuje się na podstawie badań SEG. Dominuje grupa spółek z niską oceną c, zwłaszcza w kwestiach raportowania dotyczących środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Podkreślenia wymaga systematycznie malejąca liczba spółek w tej grupie.

 

To diagnose the scope of disclosure of non-financial information by Polish companies the authors conducted their research using the assumptions of the model of V. Beattie, B. McInnes and S. Fearnley. The research focused on the information context of the basic and most commonly used narrative report, i.e. a performance report (made by three companies in the food sector). The obtained results are referred to the research done by other authors in the area of analysis of content begun in the practice of Polish integrated reports and selected aspects of the systematically conducted SEG research using GES Risk Rating®. The analysis of case studies allowed for a positive assessment of the presented con -tents and the compliance of integrated reports with superior principles. There is a different picture resulting from the SEG research. A group of companies with low-grade c is dominating, especially with regard to the reporting on the environment and social responsibility. It should be noted however that the number of companies in this group is systematically declining.

Tytuł
Diagnoza zakresu ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa polskie
Tytuł
Diagnosis of the Scope of Non-Financial Information Disclosure of Polish Companies
Twórca
Skoczylas Wanda ORCID 0000-0002-8718-7124
Słowa kluczowe
zrównoważony rozwój; raportowanie niefinansowe; sustainable development; non-financial reporting
Współtwórca
Dziadul Weronika
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 2018, z. 164, s. 117-135
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia14 paź 2021, 13:59:24
Data mod.14 paź 2021, 13:59:24
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0