Gramatyka polska : wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia

Tytuł
Gramatyka polska : wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia /
Twórca
Strutyński Janusz
Miejsce wydania
Kraków
Wydawca
T.Strutyński
Data
1999
Język
polski
Opis
Bibliogr

Spis treści

 • Część I. Wprowadzenie. Fonetyka. Fonologia
 • ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO NAUKI O JĘZYKU
 • 1. GRAMATYKA JAKO NAUKA O JĘZYKU
 • 2. POJĘCIE ZNAKU JĘZYKOWEGO
 • 3. POJĘCIE JĘZYKA
 • 4. ZRÓŻNICOWANIE WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO
 • ROZDZIAŁ II. FONETYKA
 • 1. CZĘŚĆ OGÓLNA
 • 1.1. Wiadomości wstępne
 • 1.2. Narządy mowy
 • 1.3. Metody zapisu głosek
 • 1.4. Metody opisu głosek
 • 2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
 • 2.1. Konsonantyzm (nauka o spółgłoskach)
 • 2.1.1. Opis spółgłosek polskich
 • 2.1.2. Zespoły spółgłosek
 • 2.2. Wokalizm (nauka o samogłoskach)
 • 2.2.1. Opis samogłosek polskich
 • 2.2.2. Warianty samogłoskowe
 • 2.2.3. Z historii klasyfikacji samogłosek
 • 2.3. Akcent
 • ROZDZIAŁ III. FONOLOGIA
 • 1. CZĘŚĆ OGÓLNA
 • 2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
 • Część II. Morfologia
 • ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE
 • 1. PRZEDMIOT MORFOLOGII
 • 2. WYRAZ
 • 3. MORFEM
 • 4. CZĘŚCI MOWY
 • ROZDZIAŁ II. MORFONOLOGIA
 • 1. CZĘŚĆ OGÓLNA
 • 2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: WYMIANY (ALTERNACJE ) MORFON...
 • 2.1. Wymiany spółgłoskowe
 • 2.1.1. Palatalizacje
 • 2.1.2. Depalatalizacje
 • 2.1.3. Wymiany rzadkie
 • 2.2. Wymiany samogioskowe
 • 2.3. Szeregi alternacyjne
 • ROZDZIAŁ III. FLEKSJA
 • 1. CZĘŚĆ OGÓLNA
 • 2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ODMIANA WYRAZÓW
 • 2.1. Rzeczownik
 • 2.2. Czasownik
 • 2.3. Przymiotnik
 • 2.4. Liczebnik
 • 2.5. Zaimek
 • ROZDZIAŁ IV. SŁOWOTWÓRSTWO
 • 1. CZĘŚĆ OGÓLNA
 • 2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
 • 2.1. Kategorie słowotwórcze formacji rzeczownikowy...
 • 2.2. Rzeczowniki złożone
 • Część III. Składnia
 • ROZDZIAŁ I. CZĘŚĆ OGÓLNA
 • 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE
 • 2. PODZIAŁ WYPOWIEDZEŃ ZE WZGLĘDU NA POSTAĆ WYKŁAD...
 • 3. PODZIAŁ WYPOWIEDZEŃ ZE WZGLĘDU NA POSTAWĘ NADAW...
 • 4. PODZIAŁ WYPOWIEDZEŃ ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ OŚRODK...
 • ROZDZIAŁ II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
 • 1. WYPOWIEDZENIE POJEDYNCZE
 • 1.1. Sec.mentac.ia wypowiedzeń
 • 1.2. Części zdania
 • 1.2.1. Podmiot
 • 1.2.1. Orzeczenie
 • 1.2.3. Przydawka
 • 1.2.4. Dopełnienie
 • 1.2.5. Okolicznik
 • 1.2.6. Określenie predykatywne
 • 2. WYPOWIEDZENIE ZŁOŻONE
 • 2.1. Wypowiedzenie jednokrotnie złożone
 • 2.2. Wypowiedzenie wielokrotnie złożone
 • ROZDZIAŁ III. TEKST
 • WYKAZ SKRÓTÓW
 • PODSTAWOWA LITERATURA PRZEDMIOTU
Data udostępnienia25 sty 2019, 18:24:39
Data mod.25 sty 2019, 18:24:39
DostępPo zalogowaniu lub z obszaru biblioteki
Aktywnych wyświetleń0