Rozwój polityki klimatyczno-energetycznej UE : historyczny obraz przechodzenia w stronę zielonej gospodarki

CC BY-SA

Artykuł przedstawia historyczną drogę przechodzenia od kopalnych źródeł energii do zielonej gospodarki w państwach Unii Europejskiej (UE). Dokonano analizy najważniejszych aktów prawnych i dokumentów dotyczących polityki klimatyczno-energetycznej UE, które weszły w życie w latach 2000-2018. Główne wyzwania dla rozwoju zielonej gospodarki w UE są wskazane w perspektywie 2030 roku, dla którego ustalono konkretne wartości do osiągnięcia w kilku fundamentalnych płaszczyznach. Cele strategiczne są ujmowane do 2050 roku. W artykule ukazano skomplikowanie zagadnienia wynikające z odmiennych strategii ekonomicznych i politycznych wielu państw członkowskich UE, pomimo że wszyscy są zgodni, co do zalet innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, które przyczyniają się tym samym do tworzenia bardziej konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpieczniejszej zielonej gospodarki europejskiej.

 

The article presents the history of the development from fossil energy sources to the green economy in the European Union (EU) countries. The paper presents the co-decision procedure and the complexity of this process among many legal EU’s instruments. Therefore, the aim of this article is an analysis of the most important legal acts and documents related to the EU climate regulations and energy policy for years 2000 - 2018. The main challenges for the development of the green economy in the EU are challenges designated in the 2030 perspective for which specific values are set to achieve in specific crucial areas. This article presents the complexity of functions as a result of different economic and political strategies of some EU member states. Nevertheless, there are advantages of innovative low-carbon technologies, presenting the possibility of creating a more competitive, sustainable and energy-safe green European economy.

Tytuł
Rozwój polityki klimatyczno-energetycznej UE : historyczny obraz przechodzenia w stronę zielonej gospodarki
Tytuł
Development of the EU climate and energy policy : a historical picture of going towards the green economy
Twórca
Miciuła Justyna
Słowa kluczowe
zielona gospodarka; polityka klimatyczno-energetyczna; Unia Europejska; energetyka; climate and energy policy; green economy; energy sources; European Union
Współtwórca
Miciuła Ireneusz ORCID 0000-0003-3150-4490
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Rynek, Społeczeństwo, Kultura : czasopismo naukowe, 2018, nr 4(30), s. 67-73
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia28 gru 2021, 14:45:45
Data mod.28 gru 2021, 14:45:45
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0