Transnational constitutional values and protection of the person in the age of climatic migrations

CC BY Logo DOI

The study of climatic migration from a legal perspective ought to take into account both the difficulty and the importance of combining different methods and approaches to the essential needs of the migrants. For this reason, to properly make use of legal institutions, especially in the ambit of international law and its implementation, it would seem to be particularly relevant to understand their intrinsic aims and conditions of application. The analysis of the arguments used by the courts, in particular in relation to the Geneva Convention of 1951, shows difficulties in adapting to issues related to climate change, which took shape in different legal circumstances. Therefore, the paper attempts to verify how, and according to which criteria, different legal instruments may be connected within a pluralistic approach to climate migration, which might respond to current needs.

 

Prowadzenie badań nad migracjami klimatycznymi w perspektywie prawnej powinno mieć na uwadze zarówno trudności, jak i korzyści łączenia rożnych metod i podejść do istotnych potrzeb migrantów. Z tego powodu, aby właściwie wykorzystać instytucje prawne, zwłaszcza w ramach prawa międzynarodowego i jego implementacji, szczególnie ważne wydaje się zrozumienie ich wewnętrznych celów i warunków stosowania. Analiza argumentów podnoszonych przez sądy, w szczególności w odniesieniu do konwencji genewskiej z 1951 r., wskazuje na trudności w adaptacji do kwestii migracji klimatycznych rozwiązań prawnych, które kształtowały się w innej przestrzeni politycznej. W artykule podjęto zatem próbę sprawdzenia, w jaki sposób i według jakich kryteriów można łączyć rożne narzędzia prawne w pluralistycznym i odpowiadającym aktualnym potrzebom podejściu do migracji klimatycznych.

Data udostępnienia18 lut 2022, 10:59:30
Data mod.1 mar 2022, 07:36:44
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0