Vospriâtie mira polâkami i russkimi v svete pokazanij âdra âzykovogo soznaniâ : (na materiale associativnyh slovarej)

CC BY Logo DOI

The paper addresses from a psycholinguistic perspective the issue of the linguistic picture of the world of Poles and Russians. The author performs an analysis of the reversed Polish and Russian associative dictionaries that form the so-called cores of language consciousness.

 

W artykule badana jest z perspektywy psycholingwistycznej kwestia językowego obrazu świata Polaków i Rosjan. Autorka dokonuje analizy odwróconych słowników asocjacyjnych języków polskiego i rosyjskiego, stanowiących tak zwane jądra świadomości językowej.

Tytuł
Vospriâtie mira polâkami i russkimi v svete pokazanij âdra âzykovogo soznaniâ : (na materiale associativnyh slovarej)
Tytuł
Perception of the world by Poles and Russians as demonstrated by indications of the core of language consciousness : (on the material of associative dictionaries)
Twórca
Rodziewicz Barbara ORCID 0000-0001-7724-5602
Słowa kluczowe
âzykovaâ kartina mira; associativnyj slovar'; psiholingvistika; konfrontativnoe âzykoznanie; językowy obraz świata; słownik asocjacyjny; psycholingwistyka; językoznawstwo konfrontatywne; linguistic picture of the world; free word association test; verbal associative network; Polish associative dictionary; Russian associative dictionary
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.11649/sfps.2018.017
Źródło
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 2018, t. 53, s. 273-287
Język
rosyjski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia22 lut 2022, 14:45:40
Data mod.20 kwi 2022, 12:25:30
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0