Adapting the organization of a company's accounting policy to include environmental aspects

CC BY-NC-ND Logo DOI

Business entities are obliged to keep accounting records in accordance with specific and internally adopted accounting principles (policy) whose basic element is a chart of accounts. Entities are obliged to follow the adopted accounting principles in a reliable and transparent way and to present a financial situation, a financial result and the non-financial aspects of business activities.. The purpose of the article is to define the essence of the organization of accounting principle (policy) in a business entity and to describe desirable changes in the accounting policy and a chart of accounts as a condition for adapting a business entity to including environmental aspects. Apart from the introduction and the conclusion, the article includes three elements focusing on such issues as: accounting as a generator of information on environmental protection, a theoretical analysis of the organization of accounting principles (policy), and a model perspective of environmental accounting principles (policy) and a sample chart of accounts.

 

Jednostki gospodarcze zobligowane są do prowadzenia rachunkowości zgodnie z określonymi i przyjętymi wewnętrznie zasadami (polityką) rachunkowości, której podstawowym załącznikiem jest plan kont. Wzrastające zainteresowanie ochroną środowiska oraz działalnością proekologiczną przedsiębiorstw determinuje zmiany w organizacji współczesnych podmiotów gospodarczych. Cele artykułu to określenie istoty organizacji zasad (polityki) rachunkowości w jednostce gospodarczej oraz charakterystyka pożądanych zmian w polityce rachunkowości i planiu kont jako warunku dostosowania jednostki gospodarczej do ujmowania aspektów środowiskowych. Osiągnięciu tego celu podporządkowano układ artykułu oraz wykorzystane metody badawcze obejmujące studia literatury przedmiotu oraz analizę opisową. W artykule, poza wstępem i zakończeniem, wyodrębniono trzy punkty poświęcone zagadnieniom rachunkowości jako generatora informacji o ochronie środowiska, teoretycznej analizie organizacji zasad (polityki) rachunkowości oraz modelowemu ujęciu środowiskowych zasad (polityki) rachunkowości wraz z prezentacją wzorcowego planu kont.

Tytuł
Adapting the organization of a company's accounting policy to include environmental aspects
Tytuł
Środowiskowa organizacja rachunkowości
Twórca
Sadowska Beata ORCID 0000-0003-4190-9440
Słowa kluczowe
natural environment; organization of accounting; accounting; chart of accounts; accounting principles
Słowa kluczowe
środowisko przyrodnicze; organizacja rachunkowości; rachunkowość; plan kont; zasady rachunkowości
Współtwórca
Ankudo-Jankowska Anna
Starosta-Grala Monika
Data
2019
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15611/pn.2019.8.17
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019, vol. 63 nr 8, s. 215-229
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Ekonomia i finanse
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia27 sie 2021, 13:09:15
Data mod.7 mar 2023, 14:55:16
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0