Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze niepełnosprawności (CSR-D)

CC BY

Starzenie się społeczeństw i wzrost liczby osób niepełnosprawnych to istotne wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw. Odpowiedzią na te wyzwania może być koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. Należy zwrócić uwagę, że obszar CSR związany z niepełnosprawnością jest często pomijany przez firmy społecznie odpowiedzialne. CSR ukierunkowany na rozwiązanie problemów niepełnosprawnych często bywa określany mianem CSR-D lub CSR+D, gdzie litera „D” to skrót od angielskiego słowa disability oznaczającego niepełnosprawność. CSR-D może mieć zastosowanie zarówno w miejscu pracy, jak w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa. Celem artykułu było porównanie wybranych definicji koncepcji CSR-D, a także analiza korzyści, które dzięki niej może uzyskać przedsiębiorstwo.

 

The modern market poses challenges for businesses such as population aging and the increase in the number of people with disabilities. The solution to this problem may be the concept of Corporate Social Responsibility. It should be noted that the area of CSR related to disabilities is often overlooked by socially responsible enterprises. CSR which ties to solve the problems people with disabilities is often referred to as CSR-D or CSR+D, where "D" is an abbreviation of the English word meaning disability. CSR-D can be used in the workplace and in the external environment of the company. The aim of this article is to present still little known concept of CSR-D as well as analysis of the benefits that it can get through the enterprise.

Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze niepełnosprawności (CSR-D)
Twórca
Leoński Wojciech ORCID 0000-0002-8391-1410
Słowa kluczowe
społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR); niepełnosprawność; strategia; zarządzanie; Corporate Social Responsibility; strategy; disability; management
Data
2017
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, 2017, z. 100, s. 253-262.
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia5 maj 2022, 15:15:24
Data mod.5 maj 2022, 15:15:24
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0