A tale of conquest and crisis : invasion history and status of the American mink (Neovison vison) in Iceland

CC BY-SA Logo DOI

Invasive alien species are among the major drivers of biodiversity loss, being destructive to native ecosystems, and human economy and well-being. Despite their severe negative impact, tracking the paths of biological invasions and distribution dynamics of invasive species, as well as assessing the scope and character of their interactions with resident species and ecosystems, can be difficult. An interesting case is the naturalization of the American mink in Iceland, with subsequent intensive culling and accurate registration of the number of mink killed by year and area, providing information on mink’s distributional history. Additionally, the Icelandic ecosystem is relatively simple compared to other areas within the non-native range of the American mink. The species was introduced to Iceland in 1931 for commercial fur farming. Escapees spread and multiplied in the following decades. A bounty system for culling was established early, but was unable to halt population growth and the spread of the species. Hunting statistics seem to reflect actual changes in population size and show that population density kept on increasing for three decades after the mink had colonised all suitable habitats. After 2003, the numbers show a rapid > 60% decrease, probably at least in part caused by climate change influencing the marine food web. The American mink seems to have had a negative impact on some bird and freshwater fish populations. The case of the invasive American mink in Iceland improves our understanding of biological invasions, and aids in organizing eradication programmes or control of the species.

 

Obce gatunki inwazyjne uznane zostały za jedną z głównych przyczyn spadku bioróżnorodności w skali globu, gdyż są one destrukcyjne nie tylko dla ekosystemów rodzimych, ale również dla gospodarki i dobrobytu społeczeństwa. Pomimo ich negatywnego i wielkoskalowego oddziaływania, w wielu przypadkach śledzenie przyczyn inwazji biologicznych oraz dynamiki rozprzestrzenienia obcych gatunków inwazyjnych, jak również ocena charakteru i zakresu ich interakcji z gatunkami i ekosystemami rodzimymi, jest trudne. Ciekawym przypadkiem jest naturalizacja norki amerykańskiej na Islandii, w następstwie której prowadzono szeroko zakrojoną akcję eradykcji ze szczegółowym rejestrem liczby zwierząt zabitych w danym roku i na danym obszarze, dokumentującym historyczne rozmieszczenie gatunku na wyspie. Dodatkowo, struktura ekosystemu Islandii ma charakter uproszczony, w porównaniu z innymi obszarami zajętymi przez ten inwazyjny gatunek. Norka amerykańska została sprowadzona na Islandię w celach hodowlanych (pozyskiwanie futer), we wczesnych latach 30. ubiegłego wieku. W kolejnych dziesięcioleciach dochodziło do ucieczek i reprodukcji w środowisku naturalnym wyspy. System dopłat dla myśliwych odławiających norki, wprowadzony już w kilka lat po introdukcji, nie powstrzymał wzrostu liczebności, ani nie zmniejszył zasięgu gatunku. Statystyki łowieckie zdają się odzwierciedlać rzeczywiste zmiany w wielkości populacji oraz wskazywać, że jej zagęszczenie wzrastało jeszcze w ciągu trzech dekad od momentu skolonizowania przez norkę amerykańską wszystkich zdatnych siedlisk. Po roku 2003 nastąpił gwałtowny, ponad 60% spadek liczebności populacji gatunku, przynajmniej częściowo spowodowany zmianami klimatu, wpływającymi na morskie sieci troficzne. Norka amerykańska ma zapewne negatywny wpływ na populację niektórych ptaków i słodkowodnych ryb na Islandii. Przypadek inwazji norki amerykańskiej na Islandii dostarcza cennej wiedzy w zakresie inwazji biologicznych oraz planowania programów kontroli lub eradykacji tego gatunku.

Tytuł
A tale of conquest and crisis : invasion history and status of the American mink (Neovison vison) in Iceland
Twórca
Stefansson Robert A.
Słowa kluczowe
climate change; distribution; fur farming; invasive species; Mustela vison; population management; gatunki inwazyjne; hodowla zwierząt futerkowych; rozprzestrzenienie; zarządzanie populacja; zmiany klimatu
Współtwórca
Schmalensee Menja von
Skorupski Jakub ORCID 0000-0001-6899-701X
Data
2016
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/ab.2016.23-08
Źródło
Acta Biologica, 2016, vol. 23, pp. 87-100
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia25 maj 2022, 14:38:50
Data mod.25 maj 2022, 14:38:50
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0