Obiektywna jakość życia w obszarze gospodarki komunalnej w województwie zachodniopomorskim na tle Polski

CC BY-SA Logo DOI

Istotny wpływ na jakość życia mieszkańców ma gospodarka komunalna. Im jest ona lepsza, tym wyższy jest poziom jakości życia w regionie. Stąd postanowiono ocenić poziom obiektywnej jakości życia w zakresie gospodarki komunalnej w województwie zachodniopomorskim na tle innych województw. Umożliwiło to wskazanie obszarów wymagających poprawy. W opracowaniu wykorzystano metody desk research oraz analizy taksonomicznej.

 

Important influence on quality of life have a public utilities. If she better, it’s higher level of living quality in region. From there decided evaluate level of objective living quality in the field of public utilities in the West Pomeranian viovodship against other voivodships. Thanks to indicate the fields to improvement In the article using desk research and taxonomic analysis.

Tytuł
Obiektywna jakość życia w obszarze gospodarki komunalnej w województwie zachodniopomorskim na tle Polski
Twórca
Kryk Barbara ORCID 0000-0003-1269-3142
Słowa kluczowe
gospodarka komunalna; jakość życia; województwo zachodniopomorskie
Słowa kluczowe
objective living quality; region; public utilities
Data
2016
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/pz.2016.2-10
Źródło
Przegląd Zachodniopomorski, 2016, z. 2, s. 175-186
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia9 cze 2022, 13:38:27
Data mod.9 cze 2022, 13:38:27
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0