Realizacja celów społecznych strategii Europa 2020 w Polsce

CC BY-SA Logo DOI

Sukces strategii Europa 2020jest uwarunkowany realizacją m.in. celów społecznych. Stąd w niniejszym opracowaniu dokonano oceny realizacji tych celów w Polsce na podstawie syntetycznych wskaźników ustalonych dla ich pomiaru, a także oceny wypełniania zaleceń unijnych w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących kwestii zatrudnienia. W artykule wykorzystano metodę analizy aktów prawnych oraz danych statystycznych pochodzących z raportów i opracowań statystycznych na ten temat, a także metodę wskaźnikową.

 

The success of the Europe 2020 Strategy is conditioned by the realization among others social goals. Thus, in this study we have evaluated the implementation of these objectives in Poland based on synthetic indicators set for themselves and also for assessing the compliance with EU recommendations in this regard, with particular regard to the recommendations concerning employment issues. The article uses the method of analysis of legal acts and statistical data derived from reports and statistical studies on the subject, as well as the method indicator.

Tytuł
Realizacja celów społecznych strategii Europa 2020 w Polsce
Twórca
Kryk Barbara ORCID 0000-0003-1269-3142
Słowa kluczowe
cele społeczne; strategia Europa 2020; zalecenia
Słowa kluczowe
social goals; strategy; recommendations
Data
2016
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/sip.2016.46/2-05
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 t. 2, s. 57-67.
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia14 cze 2022, 14:52:27
Data mod.14 cze 2022, 14:52:27
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0