Slovosočetanie, kollokaciâ, reprodukt : neskol'ko slov o sverhslovnyh edinicah âzyka (topologičeskij aspekt)

CC BY-SA Logo DOI

This article discusses multiword lexical units according to the thesis of different linguists. Many linguists consider W. Winogradow’s work about word units, created in the '40s, to be a starting point for further research on connectivity issue, which is one of the most important in the case of multiword units. The appearance at the current stage of research about kinds of terms such as collocation or reproduct created numerous definitions containing more and more new features of the given concepts. The goal of this article is to present and systemize the current terminology.

 

W artykule omówione zostały wielowyrazowe jednostki języka w koncepcjach różnych językoznawców. Prace W. Winogradowa dotyczące związków wyrazowych powstałe w latach 40. XX wieku, uznawane są za wyjściowe dla wielu lingwistów do prowadzenia dalszych badań nad zagadnieniem łączliwości, której pojęcie jest jednym z fundamentalnych problemów w przypadku jednostek wielowyrazowych. Zaistnienie na aktualnym etapie badań takich terminów, jak kolokacja czy reprodukt spowodowało pojawienie się licznych ich definicji, zawierających coraz więcej nowych cech danego pojęcia. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnej terminologii i podjęcie próby jej usystematyzowania.

Tytuł
Slovosočetanie, kollokaciâ, reprodukt : neskol'ko slov o sverhslovnyh edinicah âzyka (topologičeskij aspekt)
Twórca
Kościelniak Robert
Słowa kluczowe
slovosočetanie; kollokaciâ; reprodukt; frazeologiâ
Słowa kluczowe
związek wyrazowy; kolokacja; reprodukt; frazeologia
Słowa kluczowe
multiword unites; collocation; phraseology
Data
2016
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/an.2016.10-03
Źródło
Annales Neophilologiarum, 2016, 10, s. 45-54
Język
rosyjski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia17 cze 2022, 10:08:47
Data mod.17 cze 2022, 10:08:47
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0