Values of B and T cells and their subpopulations in peripheral blood of rabbits

CC BY-SA Logo DOI

Determining the reference values for B and T lymphocytes and their subpopulations in rabbits used in Poland for economic and laboratory purposes is not very common. The goal of this study was to evaluate values of chosen B and T cells and their subpopulations in Polish mixed-breed rabbits, taking season of the year and sex of the animals into the consideration. The study was performed with the use of flow cytometry using monoclonal antibodies (mouse anti-rabbit). The study revealed that, both in Polish mixed-breed rabbits and in Polish mixed-breed rabbits with an addition of blood of meat breeds, the season of the year and sex of the animals affectthe percentage of B- and T-cells and their subpopulations in peripheral blood. As far as season of the year is concerned, it was shown that it mainly affects CD5+ T cells in mixed-breed rabbits and CD25+ T cells in mixed-breed rabbits with an addition of blood of meat breed, while taking sex of the animals into account, more changes were recorded in females in both groups of rabbits. Due to the fact that this is the first paper on those values in Polish rabbits conducted on a large amount of animals, the values may be treated as reference.

 

Ocena wartości referencyjnych dla limfocytów B i T oraz ich subpopulacji u królików wykorzystywanych w Polsce w celach ekonomicznych i laboratoryjnych jest rzadkością. Celem pracy jest ocena parametrów wybranych limfocytów B i T oraz ich subpopulacji u polskich królików mieszańców z uwzględnieniem pory roku i płci tych zwierząt. Badania wykonano z wykorzystaniem cytometrii przepływowej i przeciwciał monoklonalnych (mouse anti-rabbit). Badania wykazały, że zarówno u królików mieszańców polskich, jak i mieszańców polskich z dolewem krwi ras mięsnych, pora roku i płeć wpływa na kształtowanie badanych parametrów, tj. procentu limfocytów B i T oraz ich subpopulacji. Co się tyczy pory roku wykazano, że zmiany dotyczą głównie limfocytów T CD5+ w przypadku królików mieszańców polskich i limfocytów T CD25+ w przypadku królików mieszańców polskich z dolewem krwi ras mięsnych. Tymczasem w przypadku płci zwierząt, więcej zmian w obu grupach zwierząt wykazano u samic. Ze względu na to, że jest to pierwsza praca z tego zakresu i badania dotyczą dużej grupy zwierząt, winny one być traktowane jako wartości referencyjne.

Tytuł
Values of B and T cells and their subpopulations in peripheral blood of rabbits
Twórca
Tokarz-Deptuła Beata ORCID 0000-0001-8308-7284
Słowa kluczowe
rabbit; B and T lymphocytes; reference values
Słowa kluczowe
królik; limfocyty T i B; wskaźniki referencyjne
Współtwórca
Niedźwiedzka-Rystwej Paulina ORCID 0000-0003-4065-3842
Trzeciak-Ryczek Alicja ORCID 0000-0003-4740-9471
Pępiak Andrzej
Deptuła Wiesław ORCID 0000-0001-5367-7670
Data
2016
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/ab.2016.23-11
Źródło
Acta Biologica, 2016, vol. 23, pp. 127-138
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia22 cze 2022, 15:09:34
Data mod.22 cze 2022, 15:09:34
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0