Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

CC BY-SA Logo DOI

Głównym celem opracowania jest przedstawienie narzędzi zielonej gospodarki w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Autor skupia się na odpowiedzi na pytanie, czy współczesne systemy gospodarcze stoją przed dylematem, czy kontynuować wzrost gospodarczy w obecnej postaci, czy nie. W tym przypadku rosnące zużycie zasobów i koszty środowiskowe będą się nakładać na drastyczne nierówności społeczne. Dlatego niezbędne staje się, aby zieloną gospodarkę traktować jako narzędzie zrównoważonego rozwoju. Implikacjami praktycznymi przeprowadzonej analizy teoretycznej jest wskazanie sposobów zmiany systemu przez skierowanie, w ramach zielonej gospodarki, środków stymulujących na nowe technologie energetyczne i ochronę środowiska oraz wprowadzenie ekologicznej reformy podatkowej.

 

Development is devoted to the presentation of the issue of the green economy as a tool for sustainable development. The main objective of this paper is to present tools in the pursuit of a green economy for sustainable development. The author focuses on the question of whether modern economic systems face thus faced with a dilemma, whether to continue growth in its current form or not. In this case, the growing consumption of resources and environmental costs will be applied to the drastic social inequality. Therefore, it becomes necessary to treat the green economy as a tool for sustainable development. Practical implications of the theoretical analysis is to identify ways to change the system by diverting a part of the green economy, the stimulus measures for new energy technologies and environmental protection and the introduction of environmental tax reform.

Tytuł
Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju
Twórca
Rabe Marcin ORCID 0000-0002-4817-1971
Słowa kluczowe
zrównoważony rozwój; energia odnawialna; zielona gospodarka; podatek węglowy; ekologiczna reforma podatkowa
Słowa kluczowe
sustainable development; renewable energy; green economy; carbon tax; environmental tax reform
Data
2016
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/sip.2016.46/2-10
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2016, nr 46/2, s. 117-124
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia27 cze 2022, 14:10:58
Data mod.27 cze 2022, 14:10:58
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0