Zu der Schnittstelle zwischen den konzeptuellen Metaphern und Konzeptualisierungen am Beispiel ausgewählter Nominalphrasen mit adjektivischem Attribut

CC BY-SA Logo DOI

Der Text versteht sich als ein Beitrag zur Diskussion über den Charakter von Sprache und Denken. Von der Annahme über seinen allgemein metaphorischen Charakter ausgehend, soll auf eine Schnittstelle zwischen der allgemeinen Dimension des Begriffssystems und der individuellen Dimension der Konzeptualisierungen einzelner Menschen verwiesen werden. Die gegenseitigen Wechselbeziehungen beider Dimensionen werden an ausgewählten Beispielen illustriert.

 

The paper is a contribution to the discussion about the nature of language and thinking. Taking the assumption about its universal metaphorical nature as a starting point, we want to draw the attention to an interface of the system of concepts’ universal dimension and the individual dimension of the conceptualizations of particular people. The interrelationship between the two dimensions is presented with the use of selected examples.

 

Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji o charakterze myślenia i języka. Wychodząc z założenia o generalnie metaforycznym charakterze tych procesów zwraca się uwagę na mechanizmy zachodzące na styku ogólnego pojmowania systemu pojęciowego i indywidualnych konceptualizacji poszczególnych ludzi. Ilustracji wzajemnego oddziaływania mechanizmów ścierających się na styku obu płaszczyzn służą analizowane przykłady.

Tytuł
Zu der Schnittstelle zwischen den konzeptuellen Metaphern und Konzeptualisierungen am Beispiel ausgewählter Nominalphrasen mit adjektivischem Attribut
Twórca
Mazurkiewicz-Sokołowska Jolanta ORCID 0000-0002-0699-5518
Słowa kluczowe
kognitive Linguistik; konzeptuelle Metaphern; Konzeptualisierungen
Słowa kluczowe
cognitive linguistics; conceptual metaphors; conceptualizations
Słowa kluczowe
lingwistyka kognitywna; metafory konceptualne; konceptualizacje
Data
2016
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/cgs.2016.25-08
Źródło
Colloquia Germanica Stetinensia, 2016, nr 25, s. 151-168
Język
niemiecki
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia27 cze 2022, 14:49:42
Data mod.27 cze 2022, 14:49:42
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0