El piano o la dignidad en la pobreza

CC BY-SA Logo DOI

Artykuł przedstawia wyniki badań nad technikami narracyjnymi istotnymi dla stylu, fabuły i punku widzenia narratora w nowelach Carmen Laforet oraz prezentuje ich przykłady. Pozwalają one Czytelnikom dostrzec głębsze znaczenie tekstu Carmen Laforet oraz pomagają w jego wizualizacji. Elementy literackie w narracji, poddane analizie i interpretacji w artykule, obejmują: fabułę nowel, ich tematykę, styl, strukturę świata przedstawionego oraz perspektywę narracyjną i jej ideologiczną wymowę. Techniki szczególnie istotne dla budowy fabuły i świata przedstawionego nowel Carmen Laforet to: retrospekcja, analepsa oraz prolepsa, obecne w opowiadaniu kształtowanym przez narratora w pierwszej, drugiej i trzeciej osobie oraz narratora wszechwiedzącego w trzeciej osobie. Celem artykułu jest analiza i interpretacja zabiegu retrospekcji, który jest używany, gdy Carmen Laforet uznaje za istotne, aby czytelnik wiedział, co wydarzyło się przed wydarzeniami opisywanymi w noweli El Piano. Artykuł przedstawia rownież wyniki badań nad retrospekcją stosowaną w sytuacjach, gdy autor i główna postać noweli zmieniają perpektywę czasową w swoich opowiadaniach, oscylując między teraźniejszością a teraźniejszością, a zarazem autor ujawnia Czytelnikom przyszły rozwój opisywanych wydarzeń.

 

In this paper we will examine various types of narrative techniques in the short story medium, as well as examples of the literary techniques relevant to style, plot, and perspective/point of view. Carmen Laforet’s narrative techniques provide deeper meaning for the reader and help the reader use imagination to visualize situations. Literary elements in narratives include such things as the setting, plot, theme, style or structure, characters, and perspective, or voice of the story, since literary techniques are best understood in the context of one of these elements. Common techniques relevant to plot, which is the sequence of events that make up a narrative, include backstory, flashback (analepsis), flash-forward (prolepsis). Common techniques relevant to narrative perspective, or who is telling the story, include first person, second person, third person, and third-person omniscient. The aim of this article is to examine the backstory that is used when the author, Carmen Laforet, feels it is important for the reader to know something that has happened prior to the actual events described in the short novel El piano. We will also examine the many Flashback used when the narrator or the main character takes the story back in time, and the events go back and forth between the past and the present. And so the Flash-forward, when the writer allows the reader to see future events, will be studied and analysed. 

Tytuł
El piano o la dignidad en la pobreza
Twórca
Ferretti Santa ORCID 0000-0002-9345-2203
Słowa kluczowe
linguistic; narrative techniques: space and time; literature: short stories
Słowa kluczowe
językoznawstwo; techniki narracyjne: przestrzeń i czas; literatura: nowela, opowiadanie
Data
2015
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/an.2015.9-15
Źródło
Annales Neophilologiarum, 2015, 9, s. 217-228
Język
hiszpański
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia1 lip 2022, 14:34:42
Data mod.1 lip 2022, 14:34:42
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0