Problem konstytucyjnych norm programowych dotyczących ochrony środowiska na tle wybranych regulacji ustawowych

CC BY-SA Logo DOI

Problematyka dotycząca ochrony środowiska w ujęciu norm programowych należy do materii konstytucyjnej, której w literaturze nie poświęca się zbyt wiele uwagi. W niniejszym artykule, na wybranych przykładach wynikających z ustawodawstwa, wskazano problemy, jakie mogą powstać przy rozstrzyganiu przez władze publiczne konkretnych kwestii związanych z realizowaniem obowiązków dotyczących ochrony środowiska. Ponadto, wskazano niektóre formy aktywności, jakie przewidują te władze, by wspierać inicjatywy obywatelskie na rzecz poprawy stanu środowiska.

 

Therein paper adressed preservation of environment identified at article 74 section 2 and 4 of The Constitution of the Republic of Poland. Considerings reflect the aims of the standard tasks as well as the entity of its working. In therein article pointed out few selected situations, coming from legislation, which may have caused interpreted doubts connecting with execution administrative duties of environmental protection. In regard of that specific examples have been also referred to public authorities actions’ aimed at supporting the citizens initiatives for the environment improvement. Also paper indicated the abilities in avail entitled of appertaining in endeavours, which are dealing with improving the environmental state.

Tytuł
Problem konstytucyjnych norm programowych dotyczących ochrony środowiska na tle wybranych regulacji ustawowych
Twórca
Czekałowska Marieta
Słowa kluczowe
ochrona środowiska; Konstytucja RP; władze publiczne; normy programowe
Słowa kluczowe
environmental law; standard tasks; The Constitution of the Republic of Poland; public authorities
Data
2015
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/ais.2015.11-07
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 870. Acta Iuris Stetinensis, 2015, nr 11, s. 109-123
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia10 sie 2022, 14:02:29
Data mod.10 sie 2022, 14:02:29
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0