Demonstracje równoczesne i problem pomiaru „siły liczb”

Logo DOI

Spory wokół „siły liczb” demonstracji ulicznych przekraczają granice akademickich rozważań o sukcesie lub porażce frekwencyjnej. Zaniżanie lub zawyżanie liczby demonstrantów należą do stałego repertuaru narracji wokół polityki protestu. Równoczesność demonstracji, rozgrywających się w wielu miejscowościach i przestrzeniach zmienia charakter tych dyskusji i wymaga nowego ujęcia. W pierwszej części artykułu przywołano koncepcje teoretyczne, w których istotne są parametry frekwencji i liczebności. Autor wprowadza pojęcie demonstracji równoczesnych, wskazując na ich cechy: spontaniczność, konwergencję, integrację, multiplikację i multiskalarność. W odniesieniu do protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce, w 2020 roku, autor wskazuje możliwe sposoby badania demonstracji równoczesnych, odwołując się do danych z województwa zachodniopomorskiego. Dane te wskazują, że siła liczb nie oznacza wyłącznie frekwencji w skali miasta, ale jest sumą wynikającą z multiplikacji demonstracji w różnych lokalizacjach i niekwantyfikowanych cech, takich jak „nowość” roszczeń w przestrzeni miejscowości. Całość dopełnia dyskusja, w której przedstawiono kwestie nierozwiązane w dotychczasowych badaniach.

 

The argument about street demonstrations that the ‘power is in numbers’ in common not only inside the academy. Opinions on the success or failure, the under- or over-estimation of demonstrators, are part of the popular narratives around the politics of contention. The simultaneity of demonstrations, taking place in multiple locations, changes these discussions significantly. In the first part of the article the theoretical conceptualizations of turnout and numbers in protests are recalled. The author introduces the concept of simultaneous demonstrations, pointing to their features such as spontaneity, convergence, integration, multiplication and multiscalarity. Taking the case of the protests against restrictive abortion law in Poland, in autumn 2020, the author indicates possible ways of studying simultaneous demonstrations. The data from Zachodniopomorskie voivodeship show that ‘power in numbers’ does not mean only the turnout, but also refers to the multiplication of demonstrations and to non-quantified features, such as the ‘novelty’ of the claims. In the conclusions, the issues unresolved in previous research are discussed.

Tytuł
Demonstracje równoczesne i problem pomiaru „siły liczb”
Twórca
Kowalewski Maciej ORCID 0000-0003-2650-3792
Słowa kluczowe
Polska; protest; demonstracje równoczesne; protest w małych miastach; protest kobiet
Słowa kluczowe
Poland; simultaneous demonstrations; protest in small towns; women’s protest
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.24425/sts.2022.142638
Źródło
Studia Socjologiczne, 2022, nr 3 (246), s. 159-185, 14638
Język
polski
Zakres
CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Nauki socjologiczne
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia21 paź 2022, 15:39:16
Data mod.21 paź 2022, 15:39:16
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0