Directions and scope of amendments in Polish electoral criminal law of 2018

CC BY-NC-ND Logo DOI

The subject of this paper is to discuss the new institutions of Polish electoral criminal law, which are the penal provisions from 2018 added to the Electoral Code. These institutions, in addition to the norms guaranteeing the fairness of the electoral process and, at the same time, contributing to ensuring the fairness of elections resulting from international documents, national law, jurisprudence and views of the doctrine. The author discusses the features of a new type of prohibited act resulting from the amendment to the Electoral Code.

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zbadanie nowych instytucji polskiego prawa wyborczego, jakie stanowią przepisy karne dodane do kodeksu wyborczego w 2018 r. Instytucje te, obok znanych polskiemu wyborczemu prawu karnemu norm, stanowić miały kolejny instrument gwarantujący uczciwość procesu wyborczego, a zarazem przyczynić się do zapewnienia rzetelności wyborów. W artykule omówiono znamiona nowego typu czynu zabronionego wynikającego z nowelizacji kodeksu wyborczego. Studium wieńczy postulat de lege ferenda.

Tytuł
Directions and scope of amendments in Polish electoral criminal law of 2018
Twórca
Zych Radosław ORCID 0000-0002-1221-9136
Słowa kluczowe
fair elections; secrecy of voting; voting card; prohibited acts; electoral code; amendment
Słowa kluczowe
uczciwe wybory; tajność głosowania; karta do głosowania; czyny zabronione; kodeks wyborczy; nowelizacja
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15804/ppk.2022.02.24
Źródło
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, nr 2 (66), s. 321-336
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Nauki o polityce i administracji
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia9 mar 2023, 08:09:07
Data mod.9 mar 2023, 08:09:07
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0