Participation of the Polish cooperative movement of the Second Republic of Poland in an extra-curricular forms of adult education

CC BY-NC-ND Logo DOI

This article concerns extra-curricular forms of adult education organized by the Polish cooperative movement in the Interwar period. It presents the beginnings of the cooperative movement as well as its unions and institutions. The two biggest unions, i.e.: the Association of Agricultural and Economic and Commercial Cooperatives of the Republic of Poland and the "Społem", The Union of Consumer Cooperatives of the Republic of Poland and their educational needs are explored in more detail.  The article’s objective is to present extra-curricular forms of adult education organized by the Polish cooperative movement. Therefore, the article incorporates issues related to: adult education course types; publishing activities carried out by cooperative unions; other extra-curricular forms of adult education, including training, conferences, lectures, reading, festivals and anniversary celebrations, radio and film, organizing theatres, choirs, concerts and many other forms of educational activities.

 

Artykuł dotyczy pozaszkolnych form edukacji dorosłych organizowanych przez polski ruch spółdzielczy w okresie międzywojennym. Ukazuje początki ruchu spółdzielczego oraz jego związki i instytucje. Szerzej charakteryzuje dwa największe związki: Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej i „Społem” Związek Spółdzielni Spożywców RP oraz ich potrzeby edukacyjne. Celem artykułu jest przedstawienie pozaszkolnych form edukacji dorosłych organizowanych przez polski ruch spółdzielczy. Dlatego artykuł zawiera problematykę dotyczącą: kursowych form edukacji dorosłych; działalności wydawniczej prowadzonej przez związki spółdzielcze; innych pozaszkolnych form edukacji dorosłych, do których należały szkolenia, konferencje, wykłady, czytelnictwo, obchody świąt i uroczystości, radio i film oraz organizowanie teatrów, chórów, koncertów i wielu innych przejawów aktywności mających charakter edukacyjny.

Tytuł
Participation of the Polish cooperative movement of the Second Republic of Poland in an extra-curricular forms of adult education
Twórca
Magiera Elżbieta ORCID 0000-0003-4209-9240
Słowa kluczowe
adult education in the Interwar period; the cooperative movement of the Second Republic of Poland; cooperative unions; extracurricular types of adult education; adult education
Słowa kluczowe
edukacja dorosłych w okresie międzywojennym; ruch spółdzielczy II Rzeczypospolitej; związki spółdzielcze; pozaszkolne formy edukacji dorosłych; oświata dorosłych
Data
2021
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.34813/35coll2021
Źródło
Colloquium, 2021, t. 13 nr 4, s. 21-35
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Pedagogika
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia5 gru 2022, 14:38:51
Data mod.5 gru 2022, 14:38:51
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0