Rola i miejsce logistyki w systemie zarządzania przedsiębiorstwem

CC BY-NC-ND

Przedsiębiorstwo realizuje zadania i ustala cele w wyniku podejmowanych przez odpowiednie organy decyzji zarządczych, które są elementem zarządzania. Zarządzanie zaś to zespół działań podejmowanych przez kierownictwo przedsiębiorstwa w celu spowodowania pożądanego przebiegu procesów oraz zjawisk, a jego rezultatem ma być poprawa działalności danego podmiotu. Podstawowym celem, jaki przedsiębiorstwo powinno osiągać przy zastosowaniu zarządzania procesami logistycznymi, jest dostępność: do informacji, posiadanych zasobów czy produktów. Logistyka to system, którego wdrożenie ma na celu regulowanie działań w całym przedsiębiorstwie. Współcześnie jest nieodzownym elementem każdej organizacji.

 

The company carries out the tasks and sets the objectives as a result of the management decisions taken by the relevant authorities. Management is a set of actions taken by the company management in order to generate the desired processes and phenomena which should result in the betterment of a company. Basic areas of the management of logistics processes in the company are: transportation, warehousing, inventory maintenance, customer service, order processing, flow of information. Availability is the most essential goal that should be achieved. Access to information, products or available resources. Logistics is a system, the implementation of which is to regulate the activities across the enterprise. Today it is an indispensable element of any organization.

Tytuł
Rola i miejsce logistyki w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
Twórca
Sadowska Beata ORCID 0000-0003-4190-9440
Słowa kluczowe
przedsiębiorstwo; zarządzanie; logistyka; zmiana
Słowa kluczowe
business; management; logistics; change
Data
2014
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanitas. Zarządzanie, 2014, z. 1, s. 179-186
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia18 sty 2023, 13:20:42
Data mod.18 sty 2023, 13:20:42
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0