Vineta, Sedina, Greif : einige literarische Beispiele für pommersche Mythen um 1900

CC BY-SA

W artykule podjęto wątek regionalnych mitów u zarania XX wieku w regionie Pomorza Zachodniego, które można znaleźć – lub też nie – w dziełach literackich stworzonych tu w tym okresie. Autor analizuje trzy przykłady mitów: dwa z nich stanowią tradycyjne elementy zachodniopomorskiej schedy kulturowej, w kształcie, jaki przybrały one około roku 1900; trzeci to nieudana próba wykreowania lokalnego (szczecińskiego) mitu na początku XX wieku. Analizowane teksty były publikowane w książkach oraz na innych nośnikach (np. kartach pocztowych), albo też zachowały się jako anonimowe odręczne zapiski.

 

This article tackles the topic of regional myths at the turn of the 20th century in the Pomeranian region as found – or not – in literary works written at the time in that region. The author analyzes three examples of myths: two of them are traditional elements of the Pomeranian cultural heritage, as shaped around 1900; the third is a failed attempt to create a local (Szczecin) myth at the turn of the 20th century and the following years. The analyzed texts were published in books and elsewhere (e. g. on postcards) or could be found as anonymous pieces, saved in handwritten copies.

Tytuł
Vineta, Sedina, Greif : einige literarische Beispiele für pommersche Mythen um 1900
Twórca
Wójcik Bartosz ORCID 0000-0002-8618-057X
Słowa kluczowe
Mythos; Literatur; Pommern; um 1900
Słowa kluczowe
mit; literatura; Pomorze Zachodnie; około roku 1900
Data
2014
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 831. Colloquia Germanica Stetinensia, 2014, nr 23, s. 277-298
Język
niemiecki
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia24 sty 2023, 13:03:05
Data mod.24 sty 2023, 13:03:05
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0