Wielkość przedsiębiorstw a innowacyjność regionalnego systemu przemysłowego w województwie pomorskim w latach 2009-2011

CC BY

In transition countries, company’s size has a big impact on economy processes, including innovation activity in industry. The main objective of the study was to search for the impact of class size of enterprises on their innovation activity within the regional industrial system in Pomorskie region, and consequently determine the boundary conditions for the model structure of regional innovation networks, which take into account the specificity of region, allowing a skillful creation of innovation policy. Methodological part of the study was based on probit modeling (probability theory).

 

Niniejszy artykuł dotyczy wpływu klas wielkości przedsiębiorstw na ich innowacyjność w regionalnym systemie przemysłowym. Hipotezą prowadzonych badań jest twierdzenie, iż aktywność innowacyjna w układzie industrialnym, tak samo jak w jego kontaktach z otoczeniem, jest w sposób istotny zdeterminowana oddziaływaniem klasy wielkości przedsiębiorstw. Część egzemplifikacyjna artykułu oparta została na studium przypadku województwa pomorskiego. Badania zostały przeprowadzone z użyciem kwestionariusza ankietowego na grupie 680 przedsiębiorstw przemysłowych. Podczas badań zdecydowano się na wykorzystanie modelowania typu logit (teoria prawdopodobieństwa). Metoda ta jest skutecznym narzędziem badawczym dla dużych, ale statycznych testów, w których zmienna zależna ma charakter jakościowy.

Tytuł
Wielkość przedsiębiorstw a innowacyjność regionalnego systemu przemysłowego w województwie pomorskim w latach 2009-201111
Twórca
Świadek Arkadiusz
Słowa kluczowe
innowacje; przemysł; system; wielkość przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
innovation; industry; size of enterprise
Współtwórca
Szopik-Depczyńska Katarzyna ORCID 0000-0002-3054-0660
Data
2014
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2014, vol. 5 Iss. 2, s. 47-58
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia24 sty 2023, 13:13:41
Data mod.24 sty 2023, 13:13:41
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0