Wpływ procesów europeizacyjnych w Afryce na przykładzie cywilnych misji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga

CC BY Logo DOI

Unia Europejska, jako aktor walczący z zagrożeniami na skalę globalną, stara się promować europejskie standardy ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, w tym równości płci, oraz propagowanie zasad dobrego zarządzania. Niewątpliwym instrumentem pozwalającym Unii Europejskiej na bezpośrednie zaangażowanie i przenoszenie europejskich wpływów jest Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), wcześniej znana, jako Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO), której mocnym narzędziem realizacji tego typu zjawisk są misje cywilne i operacje wojskowe o zróżnicowanym charakterze. To właśnie za ich pośrednictwem, Unia Europejska może pozwolić sobie na wdrażanie elementów europeizacji (top down) na organy wymiaru bezpieczeństwa i sprawiedliwości funkcjonujących w warunkach nieeuropejskich, na przenoszenie wartości, działań, schematów, najlepszych praktyk i doświadczeń, które do tej pory były dla odbiorcy nieznane.

 

Combating global threats, the European Union is trying to promote European standards of human rights and fundamental freedoms, including gender equality, and promote the principles of good governance. An unquestionable instrument allowing the European Union’s direct involvement and transfer of European influence is provided by the Common Security and Defence Policy (CSDP), formerly known as European Security and Defence Policy (ESDP) and different types of civilian missions and military operations. Missions are a good instrument to implement the elements of (top-down) Europeanisation in law enforcement, security and justice bodies operating out of Europe, and to transfer values, activities, patterns, best practices and experiences that so far have been unknown to their current recipients.

Tytuł
Wpływ procesów europeizacyjnych w Afryce na przykładzie cywilnych misji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga
Twórca
Wojnicz-Smal Luiza ORCID 0000-0003-4685-3984
Słowa kluczowe
europeizacja; Unia Europejska; misje cywilne UE; wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
Słowa kluczowe
civilian missions; Common Security and Defence Policy European Union
Data
2014
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.14746/rie.2014.8.19
Źródło
Rocznik Integracji Europejskiej, 2014, nr 8, s. 271-285
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia24 sty 2023, 14:12:06
Data mod.24 sty 2023, 14:12:06
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0