Wpływ wielkości spożycia i cen na wydatki żywnościowe i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych

CC BY-SA

Celem artykułu jest ustalenie, jak spożycie oraz ceny jedzenia i napojów niealkoholowych wpływają na wydatki na osobę ponoszone przez polskie gospodarstwa domowe różnych rozmiarów. Wyniki przeprowadzonego badania nasuwają wniosek, że najwyższe wydatki na pewne kategorie asortymentowe na osobę przypadają na jednoosobowe gospodarstwa domowe, a większa liczba członków gospodarstwa domowego ma wpływ nie tylko na zmniejszenie spożycia i jej wartości na osobę, lecz także na zmniejszenie ceny. Zmniejszająca się konsumpcja na osobę przy większej liczbie członków gospodarstwa domowego jest kształtowana przez zmniejszającą się konsumpcję na osobę; znaczenie zmniejszającej się ceny jest dużo mniej istotne. Niemniej znaczenie niższej ceny dla spadku konsumpcji per capita rośnie wraz z wielkością gospodarstwa domowego.

 

The aim of this article is to determine how consumption and prices of food and non-alcoholic beverages affect expenses per capita incurred by Polish households of various sizes. The results of conducted research allow to draw a conclusion that the highest expenses per capita on certain assortment categories are incurred by one-person households and the increasing number of household members has impact on not only decreasing consumption per capita and its value but also it decreases the price. Decreasing consumption per capita when the number of the household members increases is shaped by decreasing consumption per capita, the importance of decreasing price is far less important. However, the importance of decreased price to decreased consumption per capita increases along with the household size. 

Tytuł
Wpływ wielkości spożycia i cen na wydatki żywnościowe i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych
Twórca
Turczak Anna ORCID 0000-0003-2965-4254
Słowa kluczowe
wydatki gospodarstw domowych; żywność; napoje bezalkoholowe; wielkość spożycia
Współtwórca
Zwiech Patrycja ORCID 0000-0002-4053-8177
Data
2014
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2014, nr 6, s. 84-96
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia24 sty 2023, 14:38:05
Data mod.24 sty 2023, 14:38:05
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0