Wsparcie społeczne w sieci (na podstawie internetowej grupy dyskusyjnej skupiającej bliskich dzieci z Zespołem Edwardsa)

CC BY

In this article I assess the social phenomenon of the assistance provided by an Online forum, which helps relatives of children with Edwards Syndrome. As an 'invisible observer', I followed the functioning of this community from February 2011 until the end of 2013. The analysis of approximately 1800 statements obtained from this Online discussion group, revealed that forum membership is an invaluable source of emotional support, which is informative, evaluative and contributes to making friends and extending communication outside the forum. The most important factor is that those who participate in the Online discussions support each other emotionally. It can be observed in many ways: it gives the parents hope for a better futurę and provides positive examples of successful recovery from trauma.

 

W artykule rozważam zagadnienie wsparcia świadczonego w ramach internetowej grupy dyskusyjnej skupiającej bliskich dzieci z Zespołem Edwardsa. Jako niejawny obserwator śledziłam funkcjonowanie tej społeczności począwszy od lutego 2011 roku do końca 2013 roku. Z analizy niemal 1800 wypowiedzi wynika, że jej członkowie stanowią dla siebie cenne źródło wsparcia emocjonalnego, wartościującego oraz informacyjnego, co w szeregu wypadków skutkuje nawiązaniem przyjaźni i podjęciem korespondencji poza forum. Przede wszystkim jednak dyskutanci wspierają się duchowo. Przejawia się to na wiele sposobów, między innymi przez dawanie drugiemu rodzicowi nadziei na dobrą przyszłość oraz zaświadczanie własnym przykładem, że możliwe jest wyjście z traumy.

Tytuł
Wsparcie społeczne w sieci (na podstawie internetowej grupy dyskusyjnej skupiającej bliskich dzieci z Zespołem Edwardsa)
Tytuł
Social support in Internet (based on an internet forum for families of children with Edwards syndrome)
Twórca
Jarzębińska Aneta ORCID 0000-0001-5765-8741
Słowa kluczowe
rodzicielstwo; wsparcie społeczne; dziecko chore; pedagogika prenatalna
Słowa kluczowe
social support; lethal disease; internet forum
Data
2014
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Pedagogika Społeczna, 2014, r. 13 nr 2 (52), s. 133-147
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia24 sty 2023, 14:44:08
Data mod.24 sty 2023, 14:44:08
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0