Ksiądz Stanisław Płodzień i jego "Rzymski proces cywilny" (BU KUL, rkps 1443A)

CC BY-ND Logo DOI

Wśród niepublikowanych materiałów pozostawionych przez lubelskiego profesora prawa rzymskiego, ks. Stanisława Płodzienia, znajduje się rękopis zatytułowany Rzymski proces cywilny. Dzieło powstało w latach 50. ubiegłego wieku. Jest to skrypt dla studentów, który został przygotowany w celach dydaktycznych. W formie przechowywanej w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL nie nadawał się i nie nadaje się do wydania drukiem. Stanowi natomiast ciekawy materiał do badań, gdyż zagadnienia związane z historią i przebiegiem rzymskiego procesu cywilnego nie cieszyły się dotychczas w polskiej literaturze „romanistycznej” zbyt dużą popularnością.

 

One of the unpublished papers in the estate of the late Father Stanisław Plodzień, a Lublin professor of Roman law, is a manuscript entitled Rzymski proces cywilny (The Roman Civil Trial). It was written in the 1950s as a textbook for students. However, the copy preserved in the Library of the Catholic University of Lublin was not considered suitable for printing, and that is why it has not been published. On the other hand, it offers promising materials for research, since issues related to the history and course of the Roman civil trial have not received much attention in the Polish Romanist literature.

Tytuł
Ksiądz Stanisław Płodzień i jego "Rzymski proces cywilny" (BU KUL, rkps 1443A)
Tytuł
Father Stanisław Płodzień and his manuscript on the Roman civil trial (BU KUL, rkps 1443A)
Twórca
Jońca Maciej ORCID 0000-0003-4982-8936
Słowa kluczowe
Stanisław Płodzień; prawo rzymskie; prawo kanoniczne; rzymski proces cywilny
Słowa kluczowe
Roman law; canon law; the Roman civil trial
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.21697/zp.2022.22.4.05
Źródło
Zeszyty Prawnicze, 2022, tom 22 nr 4, s. 93-110
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-ND CC BY-ND
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia24 lut 2023, 13:51:52
Data mod.24 lut 2023, 13:51:52
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0