On the inapt attempt against the resolution of the Polish Supreme Court of 19 January 2017, I KZP 16/16

The article is an assessment of the resolution of the bench of seven judges of the Supreme Court of 19 January 2017 (I KZP 16/16) with the wording: „1. Included in art. 13 § 2 k.k. the phrase: „no item suitable for committing a prohibited act on it” means the lack of such an object, which belongs to the set of designators of the mark of the subject of execution activity of the offense type committed by the perpetrator. 2. The penal liability of the perpetrator of an attempted inept attempt (Article 13 § 2 of the Code of Penal Procedure) may be in accordance with the decisions made as to the intention to commit an offense on a particular subject”. The article expressed the opinion that the voted resolution of the Supreme Court is diffi cult to assess unequivocally. Its main drawback is that it does not explain the meaning of the arrangements for intent to commit a prohibited act on a particular item. Therefore, it was finally concluded that the position presented in the commented resolution does not fully resolve the legal problem analyzed in it.

 

O usiłowaniu nieudolnym na tle uchwały polskiego Sądu Najwyższego z19.01.2017 r., I KZP 16/16

Przedmiotem artykułu jest ocena uchwały składu siedmiu Sędziów SN z19.01.2017 r., I KZP 16/16 (OSNKW 2017/3, poz. 12) o brzmieniu: „1.Zawarte wart. 13 §2 k.k. wyrażenie: „brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego” oznacza brak takiego przedmiotu, który należy do zbioru desygnatów znamienia przedmiotu czynności wykonawczej typu czynu zabronionego, do którego popełnienia zmierza sprawca. 2. Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy usiłowania nieudolnego (art. 13 §2 k.k.) może być in concreto uwarunkowane poczynionymi ustaleniami co do zamiaru popełnienia czynu zabronionego na określonym przedmiocie”. W artykule wyrażono opinię, że głosowaną uchwałę Sądu Najwyższego trudno ocenić jednoznacznie. Jej głównym mankamentem jest to, iż nie wyjaśniono w niej znaczenia (wagi) ustaleń dotyczących zamiaru popełnienia czynu zabronionego na określonym przedmiocie czynności wykonawczej przy rozstrzyganiu kwestii najzupełniej fundamentalnej, bowiem wyrażającej się w pytaniu o to, kiedy ma miejsce usiłowanie nieudolne znamienne brakiem przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego. Stąd też ostatecznie uznano, że stanowisko przedstawione w komentowanej uchwale nie rozwiązuje w pełni analizowanego w niej problemu prawnego.

Tytuł
O usiłowaniu nieudolnym na tle uchwały polskiego Sądu Najwyższego z 19.01.2017 r., I KZP 16/16
Twórca
Pohl Łukasz ORCID: 0000-0003-0530-1569
Słowa kluczowe
law; prawo
Data
2017
Typ zasobu
Artykuł
Źródło
Prawo w Działaniu nr 32/2017 s. 26-33
Język
angielski
Prawa autorskie
licencja CC BY-NC 4.0
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia27 maj 2021, 08:55:52
Data mod.27 maj 2021, 08:55:52
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0