Communication between parents and their adult children’s value system

CC BY Logo DOI

The value system of every human being, i.e. what is valuable and most important to them, is closely related to the quality of their functioning. This paper presents an analysis of selected family determinants of shaping the value system in young adults. For this purpose, a study was conducted among 252 men and 252 women and it was determined to what extent the quality of the marital communication of parents (measured by the Marriage Communication Questionnaire by Maria Kaźmierczak and Mieczysław Plopa), assessed retrospectively by them, is related to the choice of their preferred values ​​described by Max. Scheler. The research only to some extent confirmed this relationship. They show that the higher the respondents rated the quality of their parents' marital communication, the more often they chose the most important moral values, and depending on their gender, also the values ​​of truth, aesthetic, secular and religious ones.

 

System wartości każdego człowieka, czyli to, co jest dla niego cenne i najważniejsze, ściśle wiąże się z jakością jego funkcjonowania. W niniejszym artykule podjęto analizę dotyczącą wybranych rodzinnych uwarunkowań kształtowania systemu wartości u młodych dorosłych. W tym celu przeprowadzono badania wśród 252 mężczyzn i 252 kobiet i określono, w jakim stopniu oceniana retrospektywnie przez nich jakość komunikacji małżeńskiej rodziców (mierzona za pomocą Kwestionariusza Komunikacji Małżeńskiej Marii Kaźmierczak i Mieczysława Plopy) wiąże się z wyborem przez nich preferowanych wartości, opisywanych przez Maxa Schelera. Badania w pewnym tylko stopniu potwierdziły ów związek. Wynika z nich, że im wyżej ocenili respondenci jakość komunikacji małżeńskiej swoich rodziców, tym częściej wybierali wśród najważniejszych dla siebie wartości moralne, a w zależności od płci, także wartości prawdy, estetyczne, świeckie i religijne.

Tytuł
Communication between parents and their adult children’s value system
Tytuł
Komunikacja między rodzicami a system wartości ich dorosłych dzieci
Twórca
Komorowska-Pudło Marta ORCID 0000-0001-7222-0182
Słowa kluczowe
values; family; communication
Słowa kluczowe
wartości; rodzina; komunikacja
Współtwórca
Sameluk Agnieszka ORCID 0000-0003-1295-690X
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.34766/fetr.v49i1.1057
Źródło
Fides et Ratio, 2022, t. 49 nr 1, s. 89-98
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Pedagogika; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia8 mar 2023, 08:22:52
Data mod.8 mar 2023, 08:22:52
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0