Ekonometryczna analiza produktywności kapitału w krajach Unii Europejskiej

CC BY-NC-ND Logo DOI

W artykule przedstawiono wyniki analizy kształtowania się produktywności kapitału w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2000–2014. Na podstawie jednoczynnikowej funkcji produkcji obliczone zostały zmiany tej zmiennej z wykorzystaniem zarówno danych w postaci szeregów czasowych, jak i danych przekrojowych. Zastosowane narzędzie badawcze pozwoliło na określenie prawidłowości występujących dla poszczególnych krajów oraz w całej Unii Europejskiej. Do najważniejszych zaobserwowanych prawidłowości należą istotny wpływ kryzysu gospodarczego, mającego początek w 2008 r., na kształtowanie się spadkowego trendu produktywności kapitału w krajach Unii Europejskiej oraz występowanie znaczących różnic tej wielkości w ujęciu międzynarodowym. Sformułowane wnioski mogą stanowić przesłanki dla inwestorów, których decyzje oparte są często na analizie zwrotu z zainwestowanego kapitału, a w szerszym ujęciu mogą stanowić informację o przyszłych kierunkach przepływu kapitału i w konsekwencji o zmianach poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej.

Tytuł
Ekonometryczna analiza produktywności kapitału w krajach Unii Europejskiej
Twórca
Batóg Jacek ORCID 0000-0003-1413-7692
Słowa kluczowe
produktywność kapitału; funkcja produkcji; Unia Europejska; modelowanie ekonometryczne
Słowa kluczowe
capital productivity; production function; European Union; econometric modelling
Współtwórca
Dmytrów Krzysztof ORCID 0000-0001-7657-6063
Data
2017
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15678/ZNUEK.2017.0971.1104
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, nr 11 (971), s. 61-73
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia9 mar 2023, 13:11:29
Data mod.9 mar 2023, 13:11:29
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0