Ekonometryczna analiza wpływu kryzysu gospodarczego na zadłużenie publiczne w krajach Unii Europejskiej

CC BY-NC-ND Logo DOI

W artykule analizie poddane zostały tendencje w zakresie kształtowania się długookresowego zadłużenia publicznego krajów Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi ostatniego kryzysu gospodarczego na poziom długu publicznego i deficytów budżetowych. Wnioskowanie oparto na modelach dynamiki i współzależności produktu krajowego brutto i deficytu budżetowego oraz modelach pozwalających wyznaczyć długookresowy poziom względnego zadłużenia publicznego. Uzyskane wyniki wskazują na brak istotnej korelacji między początkowym lub końcowym poziomem zadłużenia publicznego i obserwowanym tempem wzrostu gospodarczego. Pozytywnie została natomiast zweryfikowana hipoteza mówiąca o znaczącym wpływie zjawisk kryzysowych na wzrost długookresowych względnych poziomów długu publicznego gospodarek europejskich.

Tytuł
Ekonometryczna analiza wpływu kryzysu gospodarczego na zadłużenie publiczne w krajach Unii Europejskiej
Twórca
Batóg Jacek ORCID 0000-0003-1413-7692
Słowa kluczowe
dług publiczny; Unia Europejska; kryzys gospodarczy; modele ekonometryczne
Słowa kluczowe
public debt; economic crisis; European Union; econometric models
Data
2016
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15678/ZNUEK.2016.0949.0104
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 1 (949), s. 59-69.
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia9 mar 2023, 13:13:56
Data mod.9 mar 2023, 13:13:56
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0