Oblicza wojny w kontekście teorii mediów Marshalla McLuhana

W artykule przedstawiono sposób wykorzystania teorii mediów Marshalla McLuhana do analizy zdjęć wykonanych iPhone'em. Inspiracją do tych rozważań jest blog kanadyjskiej fotografki Rity Leistner, uczestniczki projektu medialnego, którego celem było zapoznanie rodzin i przyjaciół amerykańskich żołnierzy z codziennym życiem wojskowego kontyngentu w Afganistanie. Leistner, po raz pierwszy w karierze, używała smartfonu zamiast profesjo-nalnego sprzętu fotograficznego. Wynikało to z konieczności łatwego edytowania zdjęć i ich szybkiego umieszczania w internecie. Efektem tej pracy jest blog zatytułowany Looking for Marshall McLuhan in Afghanistan. Aby opisać swoje fotografie, Leistner użyła bowiem wybra-nych koncepcji sformułowanych przez kanadyjskiego myśliciela w drugiej połowie XX wieku: sondy, przedłużenia człowieka czy dychotomii figura/tło. Dzięki temu zabiegowi odbiorcy jej fotografii mogą lepiej zrozumieć technologiczny i medialny wymiar wojny.

 

Faces of war in the context of Marshall McLuhan's media theory

The article shows how Marshall McLuhan’s media theory is used to analyze photographs taken with an iPhone. The reflections were inspired by the blog of the Canadian photographer Rita Leistner, who participated in the media project aimed at familiarizing American soldiers’ families and friends with everyday life of the military contingent in Afghanistan. Leistner, for the first time in her career, used a smartphone instead of professional photographic equip-ment. Her decision was motivated by the need to edit photographs easily and publish them quickly on the Internet. The result of her work was a blog, titled Looking for Marshall McLuhan in Afghanistan. To describe her photographs, Leistner uses selected concepts defined by McLuhan in the second half of the 20th century: probe, extension of man or figure-background dichotomy. In consequence, the technological face of war can be better understood by the viewers of the materials she prepared.

Tytuł
Oblicza wojny w kontekście teorii mediów Marshalla McLuhana
Tytuł
Faces of war in the context of Marshall McLuhan's media theory
Twórca
Kukiełko-Rogozińska Kalina ORCID: 0000-0002-4256-8871
Słowa kluczowe
Rita Leistner; Marshall McLuhan; Sondy/iSondy; przedłużenia człowieka
Współtwórca
Tomanek Krzysztof
Data
2017
Typ zasobu
Artykuł
Identyfikator zasobu
DOI: https://doi.org/10.11649/a.1511
Źródło
Adeptus: pismo humanistów, nr 10/2017, s. 1-11.
Język
polski
Prawa autorskie
licencja CC BY
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia2 cze 2021, 09:04:06
Data mod.2 cze 2021, 09:04:06
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0