Implementation of the right of man of trust to register the work of precinct electoral commissions in the context of personal data legal protection

CC BY-NC-ND Logo DOI

W niniejszym artykule zostanie zbadany zakres zastosowania instrumentów prawa wyborczego zapewniających ochronę danych osobowych. W zakończeniu autor formułuje postulaty dokonania zmiany prawa co do badanych kwestii.

 

This paper will examine the scope of application of electoral law instruments ensuring the protection of personal data. At the end, the author formulates postulates to amend the law with regard to the examined issues.

Tytuł
Implementation of the right of man of trust to register the work of precinct electoral commissions in the context of personal data legal protection
Twórca
Zych Radosław ORCID 0000-0002-1221-9136
Słowa kluczowe
man of trust; registration; precinct electoral commissions; personal data protection
Słowa kluczowe
mężowie zaufania; rejestracja; obwodowe komisje wyborcze; ochrona danych osobowy
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15804/ppk.2022.06.33
Źródło
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, nr 6 (70), s. 453-463
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Nauki o polityce i administracji; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia16 mar 2023, 07:58:15
Data mod.16 mar 2023, 07:58:15
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0