Informacje środowiskowe w sprawozdaniach z działalności

CC BY-NC-ND Logo DOI

Przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za realizację celów zrównoważonego rozwoju, w tym dotyczących środowiska naturalnego. Z tego powodu podejmują różne działania, by je osiągnąć. Ocena tych działań wymaga stosowania różnych narzędzi. Jednym z nich jest sprawozdanie zarządu z działalności. Stąd celem artykułu jest analiza zakresu informacji środowiskowych w sprawozdaniach z działalności pod kątem ich porównywalności oraz sprawdzenie, czy w zakresie ujawnionych informacji ekologicznych sprawozdania odpowiadają cechom wynikającym z KSR nr 9. W części wprowadzającej wykorzystano metodę desk research, a w empirycznej – analizę sprawozdań wybranych podmiotów i podejście indukcyjne, przejawiające się w uogólnieniu wniosków wynikających z badań.

 

Businesses are responsible for achieving the objectives of sustainable development, including the environment. For this reason, they take various measures to achieve them. The evaluation of these activities requires the use of different tools. One of them is the management board reports. The aim of this article is to analyze the scope of environmental information in the activity reports for their comparability and checking whether in terms of disclosure of ecological information reports correspond to characteristics as a result of CRS No. 9. The article uses desk research method and inductive approach, manifested in generalized conclusions of the study.

Tytuł
Informacje środowiskowe w sprawozdaniach z działalności
Tytuł
Environmental information in the activity reports
Twórca
Kryk Barbara ORCID 0000-0003-1269-3142
Słowa kluczowe
rozwój zrównoważony; sprawozdanie z działalności; przedsiębiorstwo; środowisko przyrodnicze
Słowa kluczowe
activity report; environmental information
Data
2017
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15611/pn.2017.479.10
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, nr 479, s. 108-117
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia16 mar 2023, 09:37:12
Data mod.16 mar 2023, 09:37:12
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0