Językowa autokreacja i autoprezentacja : o sposobach przejawiania się felietonowego "ja" : na przykładzie "Miastówki" Agaty Passent

CC BY-SA

The purpose of this article is to study (based on the feature articles by Agata Passent) the ways of showing “myself” in a feature article in the context of creative character of communication efforts by journalists. The material has been excerpted from feature articles by Agata Passent published in “City Magazine” between 1998–2002 which appeared in a book titled Miastówka. In my dissertation about language structure of feature “myself” I decided to use two terms: language autocreation and language autopresentation which, in my opinion, infl uence the modal frame of a feature article, regarded as some “myself” talking to some “yourself” in some purpose. Those terms allowed to build an illustration of feature subject in form of certain image of “myself” as well as to point out on formal level the means of expressing of feature “myself”.

Tytuł
Językowa autokreacja i autoprezentacja : o sposobach przejawiania się felietonowego "ja" : na przykładzie "Miastówki" Agaty Passent
Twórca
Olkowska Monika
Słowa kluczowe
stylistyka; felieton; językowa autokreacja i autoprezentacja
Słowa kluczowe
stylistics; feuilleton; language autocreation and autopresentation
Data
2013
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2013, t. 12, s. 133-151
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia16 mar 2023, 14:22:12
Data mod.16 mar 2023, 14:22:12
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0