Katelicydyny u ludzi i zwierząt

CC BY-NC-ND Logo DOI

Cathelicidins are Important immunological peptides – HDPs (Host Defense Peptides) with high biological activity in mammals, including human and vertebrate animals. These evolutionary ancient molecules in these organisms are natural elements of antimicrobial, antiviral, antifungal and antiparasitic immunity against which germs and parasites have not developed immunity, which makes them alternatives to antibiotics. Catelicidins in human and vertebrates affect the germs and parasites directly and indirectly by activating the immune system.

 

Ważnymi peptydami odpornościowymi – HDP (Host Defence Peptides) o dużej aktywności biologicznej u ssaków, w tym człowieka i zwierząt kręgowych, są katelicydyny. Te stare ewolucyjnie cząsteczki efektorowe w tych organizmach, stanowią naturalne elementy odporności przeciwbakteryjnej, przeciwwirusowej, przeciwgrzybiczej i przeciwpasożytniczej, wobec których zarazki i pasożyty nie wykształciły oporności, co powoduje, że stają się one substancjami alternatywnymi dla antybiotyków. Katelicydyny u ludzi i zwierząt kręgowych, oddziaływują na zarazki i pasożyty bezpośrednio oraz pośrednio poprzez aktywowanie układu odpornościowego. 

Tytuł
Katelicydyny u ludzi i zwierząt
Tytuł
Cathelicidins in humans and animals
Twórca
Deptuła Jakub
Słowa kluczowe
człowiek; katelicydyny; zwierzęta
Słowa kluczowe
human; cathelicidins; animals
Współtwórca
Tokarz-Deptuła Beata ORCID 0000-0001-8308-7284
Malinowska-Borysiak Magdalena ORCID 0000-0002-4730-420X
Stosik Michał
Deptuła Wiesław ORCID 0000-0001-5367-7670
Data
2019
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.21307/PM-2019.58.1.019
Źródło
Postępy Mikrobiologii, 2019, vol. 58 nr 1, s. 19-28
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia21 mar 2023, 09:31:43
Data mod.21 mar 2023, 09:31:43
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0