Leksičeskie istočniki paremiologičeskoj derivacii : na materiale paremijnyh neologizmov v sovremennyh pol'skom i russkom âzykah - k postanovke voprosa

CC BY-SA Logo DOI

Badania antyprzysłów współczesnego języka rosyjskiego i polskiego wykazują, że niektóre tradycyjne jednostki paremiczne generują relatywnie dużą liczbę neologizmów, podczas gdy inne, dobrze znane rodzimym użytkownikom zarówno języka rosyjskiego, jak i polskiego, generują ich zaledwie kilka. Niniejszy artykuł stanowi próbę sformułowania problemu źródeł tej dysproporcji. Autor skupia się na leksycznych źródłach derywacji paremiologicznej, poświęcając szczególną uwagę mechanizmowi substytucji w poszukiwaniu wzoru, który mógłby wyjaśnić zjawisko zróżnicowania produktywności poszczególnych generatorów antyprzysłów.

 

Study of anti-proverbs in modern Russian and Polish languages showed that some traditional paremiological units generate large number of neologisms, whereas other well recognizable among Russian and Polish speakers generate hardly a few of them. This article is an attempt to formulate the problem of the sources of this disproportion. The author focuses on the lexical sources of the paremiological derivation paying special attention to the mechanism of substitution, trying to find a pattern which could explain the phenomenon of productivity imbalance between anti-proverb generators.

Tytuł
Leksičeskie istočniki paremiologičeskoj derivacii : na materiale paremijnyh neologizmov v sovremennyh pol'skom i russkom âzykah - k postanovke voprosa
Tytuł
Leksykalne źródła derywacji paremiologicznej : na materiale neologizmów paremicznych we współczesnym języku rosyjskim i polskim : sformułowanie problemu
Tytuł
Lexical sources of the paremilogical derivation : based on the data on paremiological neologisms in the modern Russian and Polish languages - formulation of the problem
Twórca
Olas Jakub
Słowa kluczowe
anti-proverb; paremiological derivation; paremiological neologism; proverbial transform
Słowa kluczowe
antyprzysłowie; derywacja paremiczna; neologizm paremiczny; transormacja paremiczna
Data
2017
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/an.2017.11-08
Źródło
Annales Neophilologiarum, 2017, 11, s. 103-112
Język
rosyjski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia22 mar 2023, 09:05:06
Data mod.22 mar 2023, 09:05:06
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0