Oniomania, zakupoholizm, kompulsywne kupowanie : kilka uwag o strukturze członów szeregu synonimicznego

CC BY-SA Logo DOI

W artykule omówione zostało zjawisko synonimii w terminologii psychologicznej na przykładzie szeregu synonimów nazywających zaburzenia związane z uzależnieniem od zakupów. Analizie poddano 15 terminów funkcjonujących w polskim piśmiennictwie naukowym, takich jak: dysfunkcyjne zakupy, kompulsywna konsumpcja, kompulsywne kupowanie, kompulsywne zakupy, kupnoholizm, kupowanie dysfunkcyjne, kupowanie nadmierne, mania kupowania, oniomania, shopoholizm/szopoholizm, uzależnienie od kupowania, uzależnienie od zakupów, zakupoholizm, zakupomania. Celem rozważań jest analiza strukturalna poszczególnych członów szeregu wraz z omówieniem ich genezy oraz wskazanie przyczyn synonimii.

 

The article presents the phenomenon of synonymy in psychological terminology exemplified with a series of synonyms concerning buying disorders. The article contains a structural analysis dealing with fifteen terms that function in Polish literature such as: dysfunkcyjne zakupy [dysfunctional shopping], kompulsywna konsumpcja [compulsive consumption], kompulsywne kupowanie [compulsive buying], kompulsywne zakupy [compulsive shopping], kupnoholizm / zakupoholizm / shopoholizm / szopoholizm [shopaholism], kupowanie dysfunkcyjne [dysfunctional buying], kupowanie nadmierne [excessive buying], mania kupowania [mania of buying], oniomania [Greek: ὤνιος + μανία], uzależnienie od kupowania [buying addiction], uzależnienie od zakupów [shopping addiction], zakupomania [mania of shopping]. The analysis indicates the origin of the terms and the causes of the synonymy among them.

Tytuł
Oniomania, zakupoholizm, kompulsywne kupowanie : kilka uwag o strukturze członów szeregu synonimicznego
Tytuł
Oniomania, shopaholism, compulsive shopping – a few remarks about the structure of the elements of a synonymous series
Twórca
Seniów Adrianna ORCID 0000-0003-0952-3759
Słowa kluczowe
terminologia psychologiczna; synonimia; zapożyczenia
Słowa kluczowe
psychological terminology; synonymy; loanwords
Data
2019
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/sj.2019.18-15
Źródło
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2019, t. 18, s. 219-228
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Dyscyplina naukowa
Językoznawstwo; Dziedzina nauk humanistycznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia3 kwi 2023, 13:18:24
Data mod.3 kwi 2023, 13:18:24
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0