Prawo do azylu : konstytucyjne i międzynarodowe regulacje prawne

CC BY-NC-ND Logo DOI

In the era of the ongoing migration crisis, when the regulations of international refugee law aimed at measure up to the long-term effects of this crisis proved to be insufficient, they are the national and constitutional norms that can be one of the best measures to protect people fleeing persecution. The purpose of the article will be to conduct a comparative law analysis of the right to asylum in the Constitution of the Republic of Poland and in the constitutions of selected Member States of the European Union, and on this basis to examine how constitutional right to asylum can help obtain real protection for persons forced to leave their own territory. International and national regulations regarding access to the right of asylum will be distinguished. The right to asylum has not been regulated in any universally accepted international agreement, which is a reason why there are significant differences in the regulation of this right in the basic laws. Although statistically asylum is not granted as often as other international protection measures, the inclusion of the right to asylum in constitutional regulations should be assessed positively.

 

W dobie wciąż trwającego kryzysu migracyjnego, kiedy uregulowania międzynarodowego prawa uchodźczego mające sprostać długotrwałym skutkom tego kryzysu okazały się niewystarczające, to właśnie unormowania krajowe - konstytucyjne - mogą stanowić jeden z najlepszych środków ochrony osób uciekających przed prześladowaniem. Celem artykułu jest dokonanie analizy prawnoporównawczej prawa do azylu w Konstytucji RP i w konstytucjach wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz na tej podstawie zbadanie, w jaki sposób konstytucyjne prawo do azylu może pomóc uzyskać rzeczywistą ochronę osobom zmuszonym opuścić terytorium własnego państwa. Odróżnione zostaną międzynarodowe i krajowe regulacje prawne w zakresie dostępu do prawa do azylu. Prawo do azylu nie zostało uregulowane w żadnej powszechnie przyjętej umowie międzynarodowej, dlatego też występują istotne różnice w unormowaniu tego prawa w ustawach zasadniczych. Mimo że statystycznie azyl nie jest udzielany tak często jak inne środki ochrony międzynarodowej, to samo umieszczenie prawa do azylu w unormowaniach konstytucyjnych należy ocenić pozytywnie.

Tytuł
Prawo do azylu : konstytucyjne i międzynarodowe regulacje prawne
Tytuł
Right to asylum : constitutional and international legal regulations
Twórca
Szwed Agata ORCID 0000-0002-3836-3646
Słowa kluczowe
azyl; prawo do azylu; status uchodźcy; ochrona międzynarodowa
Słowa kluczowe
asylum; right to asylum; refugee status; international protection
Data
2020
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15804/ppk.2020.04.18
Źródło
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2020, nr 4 (56), s. 341-360
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia6 kwi 2023, 11:14:00
Data mod.6 kwi 2023, 11:14:00
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0