Pyłek dębu w powietrzu w wybranych miastach Polski w 2011 roku

CC BY-NC-ND

Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia dębu w wybranych punktach pomiarowych większych miast Polski w 2011 roku. Pomiary wykonywano we Wrocławiu, Sosnowcu, Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy, Białymstoku, Warszawie i Szczecinie. Badania prowadzono metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 95% rocznej sumy ziaren pyłku dębu. Pylenie dębu w 2011 roku rozpoczęło się z lekkim opóźnieniem w stosunku do 2009 roku. Najwcześniej pyłek dębu zarejestrowano w Krakowie, bo już 6 kwietnia. Najpóźniej pyłek tego taksonu pojawił się w Lublinie – dopiero 28 kwietnia. Najwyższe wartości średniodobowych stężeń pyłku dębu odnotowano we Wrocławiu, gdzie 23 kwietnia wystąpiło stężenie 480 z/m3 powietrza.

 

This paper presents the course of oak pollination season in selected cities of Poland in 2011. The measurements were performed in Wrocław, Sosnowiec, Kraków, Lublin, Bydgoszcz, Białystok, Warszawa and Szczecin. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap (Burkard, Lanzoni) was implemented. Pollen season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. Pollen season of oak in 2011 started later in comparison to 2009. The season started first in Kraków (6 April). The highest 24-hour average pollen count was recorded in Wrocław on 23 April (480 oak pollen grains/1m3).

Tytuł
Pyłek dębu w powietrzu w wybranych miastach Polski w 2011 roku
Tytuł
The oak in the air of selected Polish cities in 2011
Twórca
Malkiewicz Małgorzata
Słowa kluczowe
aeroalergeny; stężenie pyłku roślin; dąb
Słowa kluczowe
aeroallergens; pollen count; oak
Współtwórca
Klaczak Kamilla
Chłopek Kazimiera
Myszkowska Dorota
Weryszko-Chmielewska Elżbieta
Piotrowska Krystyna
Rapiejko Piotr
Lipiec Agnieszka
Wawrzyniak Zbigniew
Puc Małgorzata ORCID 0000-0001-6734-9352
Kalinowska Ewa
Kiziewicz Bożena
Gajo Bernadetta
Data
2012
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Alergoprofil, 2012, vol. 8 nr 1, s. 45-49
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia13 kwi 2023, 11:11:51
Data mod.13 kwi 2023, 11:11:51
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0