Rola kapitału ludzkiego i partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym w opinii przedstawicieli samorządów województwa zachodniopomorskiego

CC BY-NC-ND Logo DOI

The aim of the article is to answer the question whether local government units are aware of the role of soft endogenous factors, especially human capital and social participation in local development? The answer to this question is important, especially in the context of the new paradigm of regional and local development, which emphasizes parity and even their supremacy in relation to exogenous factors. In order for these factors to contribute to development, there must be specific conditions favorable for this, including local authority should be aware of their role in this process. Hence, publication on such a topic is part of current research issues. The article uses the methods of: questionnaire survey, deduction and statistical inference, which made it possible to formulate conclusions about the perception of the significance of the examined factors by local government units.

 

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy przedstawiciele samorządów terytorialnych są świadomi roli miękkich czynników endogenicznych, zwłaszcza kapitału ludzkiego i partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym. Odpowiedź jest istotna, zwłaszcza w kontekście nowego paradygmatu rozwoju regionalnego i lokalnego, w którym podkreśla się równorzędność, a nawet wręcz ich nadrzędność w stosunku do czynników egzogenicznych. Wymienione czynniki przyczynią się do rozwoju, jeżeli zaistnieją określone uwarunkowania temu sprzyjające, m.in. władza lokalna powinna być świadoma ich roli w tym procesie. Dlatego też publikacja na ten temat wpisuje się w nurt aktualnych zagadnień badawczych. W artykule wykorzystano metody: badania ankietowego, dedukcji i wnioskowania statystycznego, co umożliwiło sformułowanie wniosków o postrzeganiu znaczenia badanych czynników przez przedstawicieli samorządów terytorialnych (JTS). Z badań wynika, że przedstawiciele samorządów są świadomi roli kapitału ludzkiego i partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym, ale poziom ich wiedzy nie jest najwyższy. W związku z tym niezbędne wydaje się podniesienie poziomu ich świadomości na ten temat przez odpowiednie działania.

Tytuł
Rola kapitału ludzkiego i partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym w opinii przedstawicieli samorządów województwa zachodniopomorskiego
Tytuł
The role of human capital and social participation in local development in the opinion of local governments of the Zachoniopomorskie Voivodeship
Twórca
Kryk Barbara ORCID 0000-0003-1269-3142
Słowa kluczowe
rozwój lokalny; miękkie czynniki endogeniczne; kapitał ludzki; partycypacja społeczna
Słowa kluczowe
local development; soft endogenous factors; human capital; social participation
Data
2019
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.31648/aspal.3656
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 2019, nr 18 (1), s. 81-92
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia26 kwi 2023, 15:38:42
Data mod.26 kwi 2023, 15:38:42
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0