Środowiskowe uwarunkowania jakości życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego

CC BY-SA Logo DOI

Od pewnego czasu istotnym czynnikiem oddziałującym na jakość życia jest stan środowiska naturalnego, dlatego w niniejszym artykule postanowiono przeanalizować to zagadnienie. Przedstawiono wyniki pomiaru obiektywnej jakości życia w tym obszarze w powiatach województwa zachodniopomorskiego oraz wskazano mocne i słabe strony dotyczące uwarunkowań środowiskowych. W opracowaniu wykorzystano metody desk research oraz analizy taksonomicznej.

 

Since time important factor of living quality are the environmental determinants. In order to accomplish the aim of the paper, the author refers to the results of research on objective living quality conducted in counties located in West Pomeranian voivodeship and point out to strong and weakness for environmental determinants. Furthermore, the author discusses factors that have contributed to such results using desk research and taxonomic analysis.

Tytuł
Środowiskowe uwarunkowania jakości życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego
Tytuł
Environmental determinants of living quality in countries located in West Pomeranian Voivodeship
Twórca
Kryk Barbara ORCID 0000-0003-1269-3142
Słowa kluczowe
jakość życia; region; uwarunkowania środowiskowe
Słowa kluczowe
living quality; environmental determinants
Data
2015
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/sip.2015.40/2-19
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, nr 856. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 40 t. 2, s. 237-250
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia24 maj 2023, 13:40:32
Data mod.24 maj 2023, 13:40:32
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0