Terapia systemowa jako forma pomocy rodzinie

CC BY-NC-ND Logo DOI

Artykuł przedstawia terapię systemową jako możliwą i skuteczną formę pomocy rodzinie. Przedstawione są w nim treści dotyczące systemowego rozumienia rodziny oraz znaczenia rodziny dla jakości życia jej członków. Główną część tekstu stanowią refleksje na temat istoty systemowej terapii rodzin oraz jej użyteczności. 

 

The article shows systematic therapy as a possible and effective family helping form. There are described: family as a system and the importance of the family system to life quality of its members. The main part of the article is about the essence of systematic family therapy and utility of this form of therapy.

Tytuł
Terapia systemowa jako forma pomocy rodzinie
Tytuł
Systematic therapy as a family helping form
Twórca
Rojewska Ewa ORCID 0000-0003-3988-810X
Słowa kluczowe
systemowa terapia rodzin; system rodzinny; terapia; pomoc rodzinie
Słowa kluczowe
systematic family therapy; family system; therapy; family helping form
Data
2019
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18290/rped.2019.11.4-6
Źródło
Roczniki Pedagogiczne, 2019, t. 11 (47) nr 4, s. 75-91
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia25 maj 2023, 09:36:04
Data mod.25 maj 2023, 09:36:04
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0