The constructivist approach to europeanisation ad personam : towards social functionalism

CC BY-ND Logo DOI

Europeanisation is a process, but theory of Europeanisation is a theory of impact and influence configured as a feedback between the EU and its member states, as well as international organisations, third states, and furthermore, between the EU and persons (both citizens of the EU and the citizens of the states outside of the EU). In researching the impact of European integration (and the EU itself) on specific persons, one should note that, for instance, Europeanisation of the Council of the EU officials is neither top-down nor bottom-up Europeanisation, nor is it ad extra or ad intra one. The purpose of this article is to sequentially examine only one type of Europeanisation, namely ad personam (EAP), with the use of tools applied in constructivism. The study of ad personam Europeanisation is conducted here on the example of the Council of the European Union (CEU) officials.

 

Europeizacja jest procesem, ale teoria europeizacji jest teorią wpływu rozumianą jako sprzężenie zwrotne pomiędzy Unią Europejską a jej krajami członkowskimi oraz organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi, a ponadto pomiędzy UE a osobami (zarówno obywatelami UE, jak i obywatelami krajów spoza UE). W badaniu wpływu integracji europejskiej (w tym Unii Europejskiej) na osoby (tutaj przede wszystkim na urzędników Rady Unii Europejskiej) powinno się zauważyć, że nie jest to europeizacja top down ani europeizacja bottom up, zresztą nie jest to także europeizacja ad extra ani ad intra. Celem tego artykułu jest zbadanie tylko jednego typu europeizacji, którym jest europeizacja ad personam (EAP), przy użyciu narzędzi należących do teorii konstruktywizmu.

Tytuł
The constructivist approach to europeanisation ad personam : towards social functionalism
Tytuł
Podejście konstruktywistyczne do europeizacji ad personam : w kierunku socjofunkcjonalizmu
Twórca
Ruszkowski Janusz ORCID 0000-0002-4786-7416
Słowa kluczowe
europeanisation; theory of European studies; constructivism; social functionalism
Słowa kluczowe
europeizacja; teoria studiów europejskich; konstruktywizm; socjofunkcjonalizm
Data
2019
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15804/athena.2019.64.07
Źródło
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 2019, vol. 64(4), s. 107-132
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-ND CC BY-ND
Dyscyplina naukowa
Nauki o polityce i administracji; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia30 maj 2023, 08:35:41
Data mod.30 maj 2023, 08:35:41
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0