The influence of catholic interest groups in Poland on draft legislation concerning civil unions (2011-2014)

CC BY-ND Logo DOI

The main purpose of this article is to demarcate the influence of Catholic interest groups in Poland on the attempts to introduce legislation that would regulate the legal status of civil unions. Catholic interest groups are defined as an association of individuals, organisations or institutions which articulate postulates of the Catholic Church. In order to fulfil their agendas, these groups, especially pro-life groups, apply various methods of lobbying, persuasion or moral sanction. The article includes the author’s own typology of influence of these groups on political institutions and their environment. Selected methods of influence were applied during debates in the Sejm on the draft bills concerning legalization of civil unions, including those between people of the same sex. Catholic interest groups opposed those regulations.

 

Głównym celem artykułu jest określenie wpływu katolickich grup interesu w Polsce na próby wprowadzenia ustawodawstwa regulującego status związków partnerskich. Katolickie grupy interesów są definiowane jako zrzeszenia jednostek, organizacje lub instytucje artykułujące postulaty Kościoła katolickiego. W celu realizacji swoich zamierzeń grupy te, zwłaszcza pro-life, stosują różnorodne metody lobbingu, zabiegi perswazyjne i sankcje moralne. W artykule zawarto autorską typologię oddziaływania tych grup na instytucje polityczne i ich otoczenie. Wybrane formy działania zastosowano podczas debat w Sejmie na temat projektów ustaw legalizujących związki partnerskie, także osób tej samej płci. Katolickie grupy interesu opowiadały się przeciwko wprowadzeniu tych regulacji.

Tytuł
The influence of catholic interest groups in Poland on draft legislation concerning civil unions (2011-2014)
Tytuł
Wpływ katolickich grup interesu w Polsce na projekty ustaw dotyczące związków partnerskich (2011-2014)
Twórca
Kowalczyk Krzysztof ORCID 0000-0002-5910-4854
Słowa kluczowe
catholic interest groups; civil unions; legislation; Poland
Słowa kluczowe
katolickie grupy interesu; związki partnerskie; legislacja; Polska
Data
2019
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15804/athena.2019.63.10
Źródło
Athenaeum : polskie studia politologiczne, 2019, vol. 63 (3), s. 156-168
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-ND CC BY-ND
Dyscyplina naukowa
Nauki o polityce i administracji; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia2 cze 2023, 11:56:17
Data mod.2 cze 2023, 11:56:17
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0