Pyłek grabu w powietrzu wybranych miast Polski w 2009 r.

CC BY-NC-ND

Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia grabu w 2009 roku w: Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Sosnowcu, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Warszawie, Olsztynie i Białymstoku. Badania prowadzono metodą objętościową przy zastosowaniu aparatów typu Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono metodą 95%. Początek sezonu pyłkowego grabu rejestrowano między 8 a 16 kwietnia. Najwyższe wartości stężeń średniodobowych zanotowano w Lublinie i Szczecinie (78 i 70 ziaren/m3), najniższe w Warszawie (17 ziaren/m3).

 

The article presents a record of the 2009 hornbeam pollination season in Szczecin, Poznań, Wrocław, Sosnowiec, Kraków, Lublin, Łódź, Warszawa, Olsztyn and Białystok. The research was carried out by means of the volumetric method with the use of Burkard and Lanzoni devices. The pollen season was determined by means of the 95% method. The beginning of hornbeam pollen season occurred between 8–16 April. The highest concentration values were recorded in Lublin and Szczecin (78, 70 grains/m3) and the lowest in Warszawa (17 grains/m3).

Data udostępnienia2 paź 2023, 07:42:30
Data mod.2 paź 2023, 07:42:30
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0