Copyright law aspects of the electoral process in Poland

CC BY-NC-ND Logo DOI

In this paper an attempt is made to determine the material, subjective and temporal scope of application of an electoral exception provided for under Art. 31 (3) of the Copyright Law. To this end, normative acts, judicial decisions, and doctrinal views were examined. Also, the author analyses the concept of “election event” and the relevance copyright law has to it. In conclusions, a postulate de lege ferenda is formulated.

 

Celem niniejszego artykułu jest próba ustalenia zakresu przedmiotowego, podmiotowego i temporalnego zastosowania w procesie wyborczym w Polce wyjątku wynikającego z art. 31 ust. 3 Prawa autorskiego. Dla realizacji tego zamierzenia poddano analizie akty normatywne, orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny. Autor analizuje również pojęcie „imprezy wyborczej” i znaczenie, jakie ma dla niej prawo autorskie. W konkluzji formułuje postulat de lege ferenda.

Tytuł
Copyright law aspects of the electoral process in Poland
Tytuł
Prawnoautorskie aspekty procesu wyborczego w Polsce
Twórca
Zych Radosław ORCID 0000-0002-1221-9136
Słowa kluczowe
copyright; electoral law; electoral material; work; public use
Słowa kluczowe
prawo autorskie; prawo wyborcze; materiał wyborczy; utwór; użytek publiczny
Data
2024
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15804/ppk.2024.02.14
Źródło
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2024, nr 2 (78), s. 199-209
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Nauki o polityce i administracji; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia10 cze 2024, 14:36:15
Data mod.10 cze 2024, 14:36:15
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0