Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Bieszk-Stolorz Beata

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 60 rekordów.
Okładka
Sytuacja osób długotrwale bezrobotnych w pow. sulęcińskim
Bieszk-Stolorz Beata
Wiadomości Statystyczne, 2013, nr 3, s. 53-63
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 maj 2023
Okładka
Sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Mikroekonometria w teorii i praktyce"
Bieszk-Stolorz Beata
Przegląd Statystyczny : kwartalnik poświęcony nauce i potrzebom życia : organ Sekcji Statystyki Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2018, t. 65 z. 1, s. 143-148
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 maj 2023
Okładka
Prawdopodobieństwo wyjścia z bezrobocia rejestrowanego na przykładzie Szczecina
Bieszk-Stolorz Beata
Wiadomości Statystyczne=The Polish Statistician, 2019, vol. 64 nr 11 (702), s. 7-24
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 kwi 2023
Okładka
Ocena prawdopodobieństwa rezygnacji z pośrednictwa urzędu pracy w poszukiwaniu zatrudnienia
Bieszk-Stolorz Beata
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics, 2017, vol. 18 no. 4, s. 531-540.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 31 mar 2023
Okładka
Modele analizy trwania w ocenie sektorów spółek giełdowych
Bieszk-Stolorz Beata
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics, 2016, vol. 17 no. 3, s. 7-17.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 29 mar 2023
Okładka
Młodzi na rynku pracy w Szczecinie – tablice trwania w bezrobociu
Markowicz Iwona
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics, 2016, vol. 17 no. 3, s. 108-119.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 28 mar 2023
Okładka
Metody analizy trwania w identyfikacji determinant ryzyka wykreślenia z rejestru bezrobotnych
Markowicz Iwona
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics, 2017, vol. 18 no. 4, s. 653-662
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 mar 2023
Okładka
Methods of event history analysis in the assessment of crisis impact on sectors related with the real estate market in Poland
Bieszk-Stolorz Beata
Folia Oeconomica Stetinensia, 2017, vol. 17 iss. 1, s. 57-67
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 mar 2023
Okładka
Funkcja skumulowanej częstości i modele hazardu w ocenie konkurujących form wyjścia z bezrobocia
Bieszk-Stolorz Beata
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 469. Taksonomia, 2017, nr 29, s. 21-31
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 mar 2023
Okładka
Application of models of survival analysis in the assessment of the situation of macrosectors of listed companies
Bieszk-Stolorz Beata
Optimum. Economic Studies, 2018, 1(91), s. 3-15
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 3 mar 2023