Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Foryś Iwona

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 49 rekordów.
Okładka
The influence of planning decisions regarding land evaluation based on a selected local real estate market
Foryś Iwona
Real Estate Management and Valuation, 2015, vol. 22 iss. 4, pp. 62-73
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 2 cze 2023
Okładka
Teoretyczne i praktyczne aspekty opisu cech jakościowych nieruchomości w modelach regresji wielorakiej wyceny wartości mieszkań
Foryś Iwona
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 9 (957), s. 89-100.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 maj 2023
Okładka
Stability of land structure of agricultural properties sold by the Agencja Nieruchomości Rolnych in Szczecin
Foryś Iwona
Real Estate Management and Valuation = Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2013, vol. 21 iss. 2, s. 45-55
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 maj 2023
Okładka
Porównanie struktury mieszkań w obrocie w wybranych miastach północno-zachodniej Polski
Foryś Iwona
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 9 (957), s. 55-70
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 kwi 2023
Okładka
Porównanie kondycji rynku mieszkaniowego największych polskich miast w różnych fazach cyklu koniunkturalnego
Foryś Iwona
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 11 (971), s. 95-109.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 kwi 2023
Okładka
Polish real estate funds and international experience
Foryś Iwona
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, nr 16(2), s.45-53.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 5 kwi 2023
Okładka
Ownership and perpetual usufruct in the valuation of undeveloped real property on the example of parallel markets
Foryś Iwona
Folia Oeconomica Stetinensia, 2018, vol. 18 iss. 1, pp. 7-16
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 4 kwi 2023
Okładka
Ocena podobieństwa wielowymiarowych obiektów w wycenie nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
Assesment of similarity of multidimensional facilities in valuation of properties developed with single-family houses, Foryś Iwona
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 469. Taksonomia, 2017, nr 29, s. 60-68.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 31 mar 2023
Okładka
Modelowanie aktywności nabywców mieszkań na rynku województwa zachodniopomorskiego
Foryś Iwona
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management, 2015, nr 5 (941), s. 37-48
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 29 mar 2023
Okładka
Badanie aktywności deweloperów na polskim rynku mieszkaniowym z wykorzystaniem metody analogii czasowo-przestrzennych
Foryś Iwona
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 1 (949), s. 71-88
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 mar 2023