Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Sadowska Beata

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 11-20 z 48 rekordów.
Okładka
Pomiar i wycena dokonań pozaprodukcyjnych funkcji lasu w systemie rachunkowości : wybrane elementy
Sadowska Beata
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2018, t. 97 (153), s. 99-113
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 kwi 2023
Okładka
Plan kont elementem systemu informacyjnego Lasów Państwowych : stan obecny i kierunki zmian
Sadowska Beata
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, nr 503, s. 399-411
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 4 kwi 2023
Okładka
Parametry i zasady wyceny nieruchomości leśnych w rachunkowości : wycena drzewostanów
Nemś Michał
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2018, tom 96 (152), s. 109-121
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 4 kwi 2023
Okładka
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości w 2019 roku nt. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Sadowska Beata
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2019, t. 105 (161), s. 167-175
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 3 kwi 2023
Okładka
Narzędzia rachunkowości finansowej Lasów Państwowych w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnych użytkowników sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej
Sadowska Beata
Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 2015, [r.] 14 nr 2, s. 135-147
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 29 mar 2023
Okładka
Measuring and valuation in accounting-theoretical basis and contemporary dilemmas
Sadowska Beata
World Scientific News, 2016, vol. 57, pp. 247-256
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 mar 2023
Okładka
Information function of accounting
Sadowska Beata
World Scientific News : An International Scientific Journal, 2018, vol. 104, pp. 417-428
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023
Okładka
Forest education as the manifestation of entrepreneurship of the State Forests National Forest Holding
Sadowska Beata
Intercathedra : scientific quarterly of the economics Departments of European Universities, 2017, no. 33 4, pp. 121-127
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 mar 2023
Okładka
Koszty ochrony lasu w zrównoważonej gospodarce leśnej : przykład Polski
Sadowska Beata
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2022, vol. 46 nr 3, s. 161-179
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 mar 2023
Okładka
Dydaktyka zadaniowa a oczekiwania słuchaczy studiów podyplomowych
Sadowska Beata
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica, 2018, vol. 344(91) nr 2, s. 93-100
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 lut 2023